~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Yz87Yo8nc,.iAtc;:9998ZbEc ivY2EQWQ000000Q00W$$B8C;tE##b1toUA608A1:,.  i,:inAZUzS7:IY v. n.    
c8n7tzAtc.,cAYc,:9IoonzX..ic1bQWBQQ00E0QWWWQ9t;i7E####WEASoAAZ09A,....  ,.ivt2b8bUYIz .:i9:    
tUY1nIztv..72cv.c2nt7to,.:;t8QWBWQQQQQ000ES;icC28Zo7vv7tSozIU9b8En .:v;:....YCtI80Q9UzY:10W. , ;  
ISc112ntc.:X1c;.CS77Yz7.,i79WWQQQ0000Q0EE27C2Uztc:.  .;z2UAU6b6Wt..it17C;.vtCSA9EQ01;;  . .   
ZtctCUot7,iX7;,,1nYc7ot..,icvv;;C6bEQQQ008Zb6Yii, .c ;zEb6I22AUIEY.,vCvczSt1XtIU68E7.ii,,X.    
6XYXtbz1ti,cYv.itn7vc7XC1t77vi:,:v1UEWWWWE8QS.nM8iitIXb#$0Z6I2z2ACnSi..;Yc;YZESt2znAQ9Yc7..    ..
z97YtAnt1c,;Y;.vozti;7.,;;i:i.,,:[email protected]@$Qb6UzSnoAttnnv :YtY19E6z61IQ9tY:i. .iX;ii,
Xb2Ytzt1ntii7;,Y2oz;iX.  [email protected]$##$BQ0E89Azn1nA2n6cYIi,vcC268Z6UQobnz2oXYc11E2c7c.
YI97tz7nSnYicci7Inotin:  [email protected];c2ntCz69Inz6EQBWWWQQQ000E8Uo1noUb2tYtM0it;:n99A61EbozXIc7:ccivi,...
tI7CIn7CXt7;vYc7zt7I;ot.1o;itStC2EUSt1600bAU980Q000Q000000bAonnzUb6,0Civn9X.vZb2z1C#8zt1vi.i;v:.....
11c7CXXt77tcv;7CoCv2vvYi#WEbb8bE09znSn2bEb6AA8QBWQQQQQQ00E8Azzz2UZ8 ,..it09;i2EIo2c9$6zvii,i;Y.., ..
CoCXvct2n;tXccc7nCv1;..UQEE0EbEbAz2SoStoUIzzntU8EQWQQQ00E86AIUUIIZE ,c;CA97c108oIn1QWE;iXii:i,vi .
16z7v;XIIYYtY7Yct7v7. .66A6Z9Z6I222znttI88Uo2z1CCzZE00EEb996AUUUU6E:,Y7cIS1StSEZ2A91zWWIv;::.:ii....
2067ciYz2Cc77Y7YC7vv  oS1oz2IIIUAAIttUB###82zUoSUbE0000b89AAU6AU68cvzXo2tC26z69Zb81oEEbt;:iii:.::::
AQA7civtI17vYvvcYv;c7. .nC1ozz2UAUAU17769AIS1t9E000EE00EEbZ696A6A69;zA2ESvC2UzZEEbAA27zZ7;;;v,,cz9bt
A06zSY;czzX;;c;;v:..nW. XtC1tnoz2zIUU7;7XXtZQWW0000EbE00Eb8Z899AU81X8A0Zc7nnz68EAZ9o1ccnIi .7QMMBQEU
AEt7ttYYXCc;;v;i:,, .#Mi YtCt1S2IIIU69U280QQ0bZ8Z8bEbbEbbbb8Z99AIIYA80E;:1zo2I8EISntYYi7n1iAB#Z. .,7
A8Y;;7v;7z2t;::ii:i: .$M ztt1Soz2zzUAIozE8n7cvcv:::iEEEEb896AAI272EW0;.Y9AIzA8EzXt77Ci7t6Q09I   i
zocc;:Y;c2bUv::,ivic. 9Q .ztC1nSS112Cvii;i;cU$$Q;;vSW0E8Z96AUIzYIZQE;.vEb6U2IZ9z6ti6ovcozAzE07tci;;
1tcviii,.79UXY;;:c7nX .b: iz1ttt11C,..:1Z#@WWbCXttAQQEbZ96AUISYz9E9i.vEQ9ISnI668oc797Y;o2o2QMWEZzot
Ctv;;;:, .1U7YYc;.;YU2. Yi ,zz11Sozc,.:Yt2t7CtS1zE00089Z9AUU1vIAZS:.7W0U82S29I6nnIt;YXYSntztz0UXcc7
XCcv;;::. ,t7ivYY;. ,2S:.  .7IonnIb67iiYttt7YtAQW0EbZZ99A6t;nUzc..SQEz00oIAA97t8o77C77Snc7XtSZEbbA
ttXv;vi,, .7;,:i;[email protected]   .YozzIZZICYY7tzZ0QQQ0EEZ96U2Yi7t7i.,Ub826EA9bb9S6#$AStXtC69t1SIzno2SI
ttYvicvi..i6Q027,[email protected]@@MWc,Yc  .vzI2IA6ZEQQWBBWQ000bb9Inc;YC;..iZZA6E0ZE$QZt9$,,[email protected]
tXcc;cY;.;[email protected]#WWWWAY;c;X#[email protected]$QA7.  cAAIU6b0WBQ00QQ0E8AzXv;;c:.inE9Z8E000B6v;UBi.696ot;[email protected]		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => Generator napisów ASCII <= === == = - - -
----------------------------------------
  dMMMMb   dMMMMMP   dMMMMMMMMb  .aMMMb 
  dMP VMP  dMP     dMP"dMP"dMP  dMP"dMP 
 dMP dMP  dMMMP    dMP dMP dMP  dMP dMP 
 dMP.aMP  dMP     dMP dMP dMP  dMP.aMP  
dMMMMP"  dMMMMMP   dMP dMP dMP  VMMMP"  
                        


wybierz czcionkę (demo czcionek)
wpisz tekst

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2019 ^^^
|
|