~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
rarcIooo17rrrr77r7IkIaIatt1$133t1o3WWhorx,,::, . .;:.x,xxtWHWWQr0W1r:oWHVWWk$x.;rxocrrrrrxxrr777rxc
r7x7r,ct$oo$1oo7$,,;;;;;;xxcrxWWBH2ox;....:,;; .:.; xSHLo;,1k1LrxK;  oWRk2Wtr:;r;x7crcrc7rrrrrrrr7
xx,,::xc7o$11tIIS,      ;,:;oko,  . .,;oo;:ot;.   :..    xWK7; .2WR1ok3kkI111o77rxrx7
xrxx777rrx;rot$7rx      ;,  :;. . :   xa7r;,;x7r,: 7,  ,;  tWW: 7hto7tattaI3$o1tt$o7ro
x$77o777xxrx7rx;3KWWWWR3x.  ,,,,;;,   .: .xcr;;:,ott1r:.   ......  xWR; :xxxx7rrrrrrxcoo1$11
r1r77rr77xB,,,;x0WWWWWWWWWW: ,,,;x7$oxxxxxx;,;;.         .:: .;r ;KW; .x7xxrrrrrcrxxxxxxo
rtrrxrro:,x.;: ,,;;,;;,xcVWWx . :xrocx;:           :;. ; :L; . :OWO, x1rr77rrrrrrxxxxr
roxxxrx7Yx:rr ..    ,,:WWS   ...     ,x: :   .a;... ,;. tWx .. VWHx ;orx7777c7rrrxxr
roxtW7;rI ,xt,       :WWW;..   .;o; rW;.,.tWWWWS, ,hWWWx .: . IWr : CWC; :;;;;r7rrrrrrrxr
xoxr;::: :   . :;;xx;;:  WWWW0; ,okQBW1x rC .oWRBLBWWr ;7HWo .x  cWr  .WW1ktkYho,xrcrrrrxxr
x7xx;r7:,,.  ..xrxxx;:.;;. .:, OWWWWWo7O:  .,;:IWYWx,WV;  :, ,tc1: rr  ;WW,  .. x117rrrx7
rorr7ox:.,   ,,:7NWWkx .,   :2WQOxr r;,x; . 1W23Wh, .   .x7c7t,  ,x ,WK,.    ,o7rrxc
xorr7; 2WWWWWWWR88BBOKkx;.  :  .r,.,1rhRKRC    xr,  .. :.:.;,,,;; .xx. :VWWx;x,:  ;x7rrrr
x7rr77$orr71hKKBRRBRWWWWWWW23Coxx,k31OWRLo   ,:,:   :  8W .:;,,,; :;rx,  .WWWWRx; .,x;xrxr
xoxxr7rxx;:  ::::  ..:..::7ktS22SNBkkk x7xx .;x;.,RWLx,;. hW  ;;;;x: :;:It.:::2V;WWaRW1; ,x;xxr
xrxxxxxx;;;  :k:,rxkXVVk$xr17.  :x,;WIrtx, :,,: xWRoO::; :Wc  ;x;;x. ,; 77, ,$WR :RW;XWx: .;x;,r
xcxxxrx;,;;;  xc:;7cckXRWWWWWWWWWWWWYtKK7r1x;x;;;:.;;;.xoxx$, .:xx;;x ;, xX;, ;,r  tStW2; .,;;;x
xcxxrx;,,,xx:  xtrx.     .:::,;;;xxxxoSLB0L2Yhtooo7O;.x,  :r;x;;x ,: k3xr ,W;: .:;xWY,..,x;,x
xrxx,,;,;;;;x:  .x$ICtr,          ..    ..;Y7  .;x,x;xx .  ;x,:WWxorxrIW;; .:;;,;
xr;,,;,,;;,;,;,   ..    .,,::::....        :. :,;;;:;xx, x,  ::7c..HWWOLWRx,; .,;;x;
xx;,xx;;,;,,,;;,.      ::..::::.::::::::.:::::.:::.::,;x;;,,:,;;;;xr.  ::;;. ,72Sx:;r ..oo;,x
;x;,;;;x;;,,;;,;;,:    .:::::::::..:..::.::::.::::,:::,,,,,,,,,::,,,,,;x.  ..,;;,::,;x;.. ;177;x
;;,;;;;;;,;;;,,,,,;,,;;,;;;,,,,,,,,,:,,,,::::::::::::,:::::::::,:::.,::,,,;;:  ..:,;;;:. . ,1rxr7x
;x;x;;;;;;x;,;;;,;;;;xxx;;;;;;;;;;,,,;,,;,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,::,,,,:,,;,.       ;rxxxxrr
;x;;;;;;;;;;,x;,;;;;xxxx;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;:;,,;,,,,,;,     :x7x;xxxxc		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => Generator napisów ASCII <= === == = - - -
----------------------------------------
 ^  ^  ^  ^ 
 /D\ /e\ /m\ /o\ 
<___><___><___><___>


wybierz czcionkę (demo czcionek)
wpisz tekst

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2022 ^^^
|
|