~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Yz87Yo8nc,.iAtc;:9998ZbEc ivY2EQWQ000000Q00W$$B8C;tE##b1toUA608A1:,.  i,:inAZUzS7:IY v. n.    
c8n7tzAtc.,cAYc,:9IoonzX..ic1bQWBQQ00E0QWWWQ9t;i7E####WEASoAAZ09A,....  ,.ivt2b8bUYIz .:i9:    
tUY1nIztv..72cv.c2nt7to,.:;t8QWBWQQQQQ000ES;icC28Zo7vv7tSozIU9b8En .:v;:....YCtI80Q9UzY:10W. , ;  
ISc112ntc.:X1c;.CS77Yz7.,i79WWQQQ0000Q0EE27C2Uztc:.  .;z2UAU6b6Wt..it17C;.vtCSA9EQ01;;  . .   
ZtctCUot7,iX7;,,1nYc7ot..,icvv;;C6bEQQQ008Zb6Yii, .c ;zEb6I22AUIEY.,vCvczSt1XtIU68E7.ii,,X.    
6XYXtbz1ti,cYv.itn7vc7XC1t77vi:,:v1UEWWWWE8QS.nM8iitIXb#$0Z6I2z2ACnSi..;Yc;YZESt2znAQ9Yc7..    ..
z97YtAnt1c,;Y;.vozti;7.,;;i:i.,,:vcX20QQQAb$E1znUUZ0$@@$Qb6UzSnoAttnnv :YtY19E6z61IQ9tY:i. .iX;ii,
Xb2Ytzt1ntii7;,Y2oz;iX.  .i...zXitCCSAAUSI8W@BQQ$##$BQ0E89Azn1nA2n6cYIi,vcC268Z6UQobnz2oXYc11E2c7c.
YI97tz7nSnYicci7Inotin:  t@IviC;c2ntCz69Inz6EQBWWWQQQ000E8Uo1noUb2tYtM0it;:n99A61EbozXIc7:ccivi,...
tI7CIn7CXt7;vYc7zt7I;ot.1o;itStC2EUSt1600bAU980Q000Q000000bAonnzUb6,0Civn9X.vZb2z1C#8zt1vi.i;v:.....
11c7CXXt77tcv;7CoCv2vvYi#WEbb8bE09znSn2bEb6AA8QBWQQQQQQ00E8Azzz2UZ8 ,..it09;i2EIo2c9$6zvii,i;Y.., ..
CoCXvct2n;tXccc7nCv1;..UQEE0EbEbAz2SoStoUIzzntU8EQWQQQ00E86AIUUIIZE ,c;CA97c108oIn1QWE;iXii:i,vi .
16z7v;XIIYYtY7Yct7v7. .66A6Z9Z6I222znttI88Uo2z1CCzZE00EEb996AUUUU6E:,Y7cIS1StSEZ2A91zWWIv;::.:ii....
2067ciYz2Cc77Y7YC7vv  oS1oz2IIIUAAIttUB###82zUoSUbE0000b89AAU6AU68cvzXo2tC26z69Zb81oEEbt;:iii:.::::
AQA7civtI17vYvvcYv;c7. .nC1ozz2UAUAU17769AIS1t9E000EE00EEbZ696A6A69;zA2ESvC2UzZEEbAA27zZ7;;;v,,cz9bt
A06zSY;czzX;;c;;v:..nW. XtC1tnoz2zIUU7;7XXtZQWW0000EbE00Eb8Z899AU81X8A0Zc7nnz68EAZ9o1ccnIi .7QMMBQEU
AEt7ttYYXCc;;v;i:,, .#Mi YtCt1S2IIIU69U280QQ0bZ8Z8bEbbEbbbb8Z99AIIYA80E;:1zo2I8EISntYYi7n1iAB#Z. .,7
A8Y;;7v;7z2t;::ii:i: .$M ztt1Soz2zzUAIozE8n7cvcv:::iEEEEb896AAI272EW0;.Y9AIzA8EzXt77Ci7t6Q09I   i
zocc;:Y;c2bUv::,ivic. 9Q .ztC1nSS112Cvii;i;cU$$Q;;vSW0E8Z96AUIzYIZQE;.vEb6U2IZ9z6ti6ovcozAzE07tci;;
1tcviii,.79UXY;;:c7nX .b: iz1ttt11C,..:1Z#@WWbCXttAQQEbZ96AUISYz9E9i.vEQ9ISnI668oc797Y;o2o2QMWEZzot
Ctv;;;:, .1U7YYc;.;YU2. Yi ,zz11Sozc,.:Yt2t7CtS1zE00089Z9AUU1vIAZS:.7W0U82S29I6nnIt;YXYSntztz0UXcc7
XCcv;;::. ,t7ivYY;. ,2S:.  .7IonnIb67iiYttt7YtAQW0EbZZ99A6t;nUzc..SQEz00oIAA97t8o77C77Snc7XtSZEbbA
ttXv;vi,, .7;,:i;Xz$@Bz.   .YozzIZZICYY7tzZ0QQQ0EEZ96U2Yi7t7i.,Ub826EA9bb9S6#$AStXtC69t1SIzno2SI
ttYvicvi..i6Q027,.cE@M@@MWc,Yc  .vzI2IA6ZEQQWBBWQ000bb9Inc;YC;..iZZA6E0ZE$QZt9$,,7not7S@Uo6An1non12
tXcc;cY;.;0@#WWWWAY;c;X#MMM@$QA7.  cAAIU6b0WBQ00QQ0E8AzXv;;c:.inE9Z8E000B6v;UBi.696ot;$@t1IInzIAUIA		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => Generator napisów ASCII <= === == = - - -
----------------------------------------
ooooooooo                     
 888  88o ooooooooo8 oo ooo oooo   ooooooo  
 888  888 888oooooo8  888 888 888 888   888 
 888  888 888     888 888 888 888   888 
o888ooo88   88oooo888 o888o888o888o  88ooo88  
                         


wybierz czcionkę (demo czcionek)
wpisz tekst

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2021 ^^^
|
|