~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
,;;,;WOLRB0RNKWWWWWWWWWKWWhBBKH1CLW1xrx;;;;;;;0W,;;,,:.::::::.;V ....:W::,,7WYKWRBWWWBrooo3hBVxr7Wr,
,;,,,WVcxrxWa;;;,rL:::::;L..:,,,::Q:::,,,,,,,:rt:,,,,,,,,,,;;,xW,;;;,,L::::.2..::3;,7x;xxrrx,;,:.:;,
,x;,:o,.:: x,.::.;x.,,::;V:;;,,,,,B:.:x;;;;xx;oS,;;;xxxcx;;;x;rB::,xx;X;;;x;0,;;:x,:;x:,;,,,,:,,,,;;
,x;;;r;;7x,rxxr;,xoxoV;,xX;Wrx;;;;W,,:rxxxxxk;rR;xxxr0raxxxrx;rK :;r;xWxxx7xWxrx;ox,x7,;,:,;rxr7rxx;
,x,,;Yx;Ix;27cRcroWr7rx;xW;2rrxxxxWx;,XrxxxxWxQB;xxxrN;Ooro17xCW,;Lo7;WYc7o1Wxc7xor,r$,,;x;;;,,,,,,;
,;;,,Lrxcxxxr;;;;;xxxxxxrWxhr7777x;,; ;xorxrWxRWxxrxxW;r;,,,:.::.....   ::rx:.:......:,:,;x;,,xx;
,;,;,$r;xr;,xx:, .:,xxrxxWxoL2rx;,,,x; ;k7xxxxtWxrcrxr,            :       ,ooLOWx
,;;,,or;;x;xx;xx,,::,,,::;;xrx;,:,Yr;x:;7t;:;xrWxr7xxr; ,x1;,xX;.  xoxt7r. xx: ,,:     KWWHRx
:;;,,oQok2x,:,x;.:::,,,..,,.,:,;,;Wkrx;;o7cx7rxW;:::rVW; ::;,::Yx. . xIr7V1,.S; .,;   .. OWOW7;
,;,,;WWWWcxxx,;;;;x;;;x,;x:rorr,;IWkrxxxoo7rrxxWr7KBWWWx .; :::kkx.:. ;oroYr. r;. ,,,. .. .. rWLBx;
:;;,,Wk,;,;;;,;;;xx;;;x;xxxWXW$:OWRWt,xxxxxx;;,;;xx;::,: .x:,::;xxxx .  ,; ,;: ,,:..:..:. oRk2t;
:,,:.2WW:.:xr;7rx;;;;;xx7S;;,,xWWWWW7;               ::.:.   ,; .....::.::. WWWWBx
:;,:.7WX: rWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWB, ,;.        ....    ... ..  .  ........... ,,,xI8
:;,:.xx..::.;oxxxIXBWWWWWWWWWWKWW:  ,.  ... .................... ......... ..............   .r
:;,,:;r7, xr;,;,,,::.:,,,,,:::,;.  ..;,..........:...............................,x ....... .. ;
,xx;;;;x: .,;,,,,,,,:::::::::,,   .:,;. ........:............................  :.  ...  . ;
;17ccrc1x..x$777crrrrrrrxxxxxr7. .7OhSY2k;  ...::.:..........................  ,$Io1t1; ..  . x
;a7rrrrr,. ,rxxrxxrrrrrxxxxxx,. ,WS:  xWI  ..::::........................  1W;.  ,Vh. ..:.,;x
;cxxxxx;,,,;;x;xxxxxxxxxxxxx,  Wo :;, .Wr   . ..             rW .;;. VY  .,:;;x
;rxxxxxxrcrxxx;;;;;;;;;;;;;;;x,:W. ;cx. C8   . ...,,:,,,;cr7x,,,,;r77r,: V1 :xr;. ;W  .,:;;x
;1rrcrc77c7777rrrr7oc777ooo$t31:Wx .;:  Wr .. .. ....:;;x;xxxxxxrrrrx;xxxx. xW  :;. oWx1r;xIt$o
;tcrxxxrxxxxxxxxxrrrxxrxxrrrxx; ;Wc   ,WK  ......              XW:  :oW::x77xxx;x
;r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,::  :WWWBkWW,                    xWLkW8W7   :,,,,;
,;,,,,,;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:. ,x7r, :xxxxxxxxx;x;;;x;;;;;;;;xxx;xxxx;xx;;,: :xxx;: :;;;,;;;;;;
,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;xxxxxx;;,,,,;xxxxxxxxxrrrrrrrc7ccccrrrrrrrrrrcrrrrxxxxx;;;;;xxxxxxx;;;;;		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => Generator napisów ASCII <= === == = - - -
----------------------------------------
                                         
                                         
DDDDDDDDDDDDD                                   
D::::::::::::DDD                                 
D:::::::::::::::DD                                
DDD:::::DDDDD:::::D                                
 D:::::D  D:::::D   eeeeeeeeeeee    mmmmmmm  mmmmmmm   ooooooooooo  
 D:::::D   D:::::D ee::::::::::::ee  mm:::::::m m:::::::mm oo:::::::::::oo 
 D:::::D   D:::::D e::::::eeeee:::::eem::::::::::mm::::::::::mo:::::::::::::::o
 D:::::D   D:::::De::::::e   e:::::em::::::::::::::::::::::mo:::::ooooo:::::o
 D:::::D   D:::::De:::::::eeeee::::::em:::::mmm::::::mmm:::::mo::::o   o::::o
 D:::::D   D:::::De:::::::::::::::::e m::::m  m::::m  m::::mo::::o   o::::o
 D:::::D   D:::::De::::::eeeeeeeeeee m::::m  m::::m  m::::mo::::o   o::::o
 D:::::D  D:::::D e:::::::e      m::::m  m::::m  m::::mo::::o   o::::o
DDD:::::DDDDD:::::D e::::::::e     m::::m  m::::m  m::::mo:::::ooooo:::::o
D:::::::::::::::DD  e::::::::eeeeeeee m::::m  m::::m  m::::mo:::::::::::::::o
D::::::::::::DDD    ee:::::::::::::e m::::m  m::::m  m::::m oo:::::::::::oo 
DDDDDDDDDDDDD      eeeeeeeeeeeeee mmmmmm  mmmmmm  mmmmmm  ooooooooooo  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         


wybierz czcionkę (demo czcionek)
wpisz tekst

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2022 ^^^
|
|