~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
BMWWWWWWWWWBWBBBBBWWWBBB0B00Z808aaaX7XXXXrXX77XrS7;777Xr7Xr;X7SZaXSa2ZZ0B080B008888Z8ZZZZZ22S77XSS2Z
WMWWW@WWWWWWWWBWWBWBBW0B0008ZZa2S7XXr;7i;ii;;rr:;;i7i,:,iii,::;S7rX2SS2aZZZ0Z88ZZ8ZZZZZaZZZZaa2SXSSZ
WMWW@@@@WWWBBBWBWBBBBWB00ZZZ2SSX7r;;ii::i,ii;::i;:ii,: .:..i::,,:irrXXXX2X2aZa2aZZaaZa222a2aaaaa22Sa
WMWW@@WWWWWWWBWBWBWBBB00ZZ2XX7XX7;ir;r7;rXX2X7SXX7irXiii,:.,,.,.::i,..i77XSX77XXSX2a2SXXSXXXS222222a
WMWW@@@@WWWWWWBBBBBB080aZ2XXr;;;i7XXX2ZS8ZZ880BZZ88X777Xr,,.......:....,:i:i;777XXX77X7XX7XXXSS2SS2a
WMWW@@@WWWWWBWBB000ZZZaXXXXri;i::i:::,,, .,,::,iZr,:XZai;::i,.. ....,.,..,:,i;ii;iir;;r;;777XXXXXS2
WMWW@WWWWWBB0B0008ZZ2SSX7ri;:. ..,.,ii.:,7rrrrr:, : .,:;i:;:i:,,,...   .....:,,::iiii;;rr77XXXXX2
WMW@@WWWWBBB0808ZaS2XXrr;ii .i;irX28ZW2S@MMMMMMB@2@Br7;:  ..,:,....   .  .,:.,,,:i;;;rrr;r77S
WM@@@@@@WB0088ZZaaSXSrrX: .::rrX2SZ0B@7,ZMMMMMM27.MZZM@7,S;.   ........... ...........,:iiiiii;;rX
WM@@@WWWBB00888aaaXXX7;,.;i..iSr7:;7;X, ,,,..  ., ::i.X8SXr:.   .,........ ...,,.. ..,,,,::;;;X
WMW@@@@WW00880ZZ2XXri,.ii:ir .i:i            ,.,:;ir:    ....  .............,,,,i;rX
WM@W@WWWW00808Z2aari :,:,i:         ,.        ,:.      .............,,,i;r7S
@M@W@@@@B00880aS7r: ,;: ,:..    .:,ii;riiiii,,,. ....      ..     ..........,,:i;r7XXS
@MW@W@@WBB08Z8aSi. .:,:.    ..:iir;;iii::i:ii:,,,,:,....,...    ...     .....,,,:i;rXXSSS2
@M@W@@@@B008ZS;:...,,,.   .,,:;r7;,.. . :ia0Z2X;  ....... ...    ....    ...,,,,:rXS22aaaa
@M@@W@@MW008Xi,.....,.  .,:;SZB0X,,iii:,.i7@MMMM7   .,. ........    ..   .  ,;XSaZZZZZZZ
@MWWWM@@W08Zii::,:::   ,ir28W@MBri;;i:,:.:ir22SX::i:: .r7i.  ... ..        ,;XaaZ888088Z8
@MWW@WBMMWSXrr::::   :;XZWM@WBBZirSXrii;,    :rr;;, ,XZa7i,   ..      .i72aZZZ808Z088Z8
WMWBWB0@WaSZWS,   ,rXa0@M@B000BZrra0ZXr7r   irX2SXXr,,SZa22S7: ...     ,;72aZZZ8ZZZ88Z808Z8
WMB0B00BaS2ZX  :rSZ00B@M@B8ZZBWW8X;X88ZXiXX7rrX7Xaa2a2r:r0BZaaZaX7;:ii,. .,:;7SZZZZZZZ888ZZ800008Z0
B@00088ZZZ2X;S880WMMMM@WB0880BW@@Wa;;X2a22SXSX7SXSS22SXii8MMW8aXr;i:,,..:i,iX2aa222ZZZZ88ZZ80B008880
B@08ZZ880B0MMMM@B8BWBB8a222SSaZ8BB02;i;XS22SSrX222SXS7rX8WWBZS7;,. ,i7XSZ0ar77X2SaaZZ888B000BBB000B
B@B000BBW@MMMMWWW0Z22SXXX7;i::i77Sa88Za2aaaaSaZ80B0000B88Sr;;i:,;;r7XSS2280B08SXS2a80BWWWWWWWWWWWWWW
BMBBWBB@@@WWBWWW@W@@B80Z0Z2aXXXXX;77X77X2Saa00BBa2S7277ii,:,:72Xa0ZZ2XXXSa0W@MMM@@@WWWWW@WWWWW@WWWBB
BMBWWWWWW@WBBBWWWB0000B80B0ZaSZZB80Z7;7;.XSrrrX7i,i:::::X0008B02XaZZa22ZaZZ0BW@@M@WWWWWWWBBBBBBBB00B		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => KSIĘGA GOŚCI <= === == = - - -
----------------------------------------
Dodaj własny wpis


  Goshia / 17:36 22.06.2007 / (wpis 634)
  fajne obrazki :)


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  maslo maslo1337@yahoo.co.ukLodz, poland / 15:34 01.11.2006 / (wpis 16)
  Niesamowita strona !
Wielkie pozdro i szacuneczek dla autora/autorĂłw.


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  ,.,.,.,.,., / 18:55 31.10.2006 / (wpis 14)
  Ekstra stronka ;) !


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  drc / 17:04 15.08.2006 / (wpis 6)
  ......:::;::......................................................
.........;;:.....:...:..........................................!:
.........;?:...........................:..:::...................:.
.........;?:......................................................
.........:?:.:....................................................
........../;......................................................
.........:!?:::.............:...........:......:..........:.......
..........;jx/;:..:::...................:......:..................
..........;+G$$x;:............................................:...
.........::r$jjj+;:.................:.............................
.........::i$jrix?:.............::.....::..........:..:...........
.....:...:.?$$$+r/::..............................................
.....::....;$j/+/i;.:.......................:.....................
.....:.....:+Gxi!ii:..............................................
.....:.....:r$Gjr/i/:.............................................
.....:.....:/$$r$rxx;.............................................
............!j$$$rxx/:........................................:...
...........:;+/?/r++i:..::::.::...................................
...........::x;:::!+j!;!/ii/?i?..:................................
..........:..i!::::rGjxri++ix/?;..................................
............:??.:.:!$jx+jr;::::!/??!::....................:.......
.............!i::.:.!j+i!:::.:..!?!!;/i::.........................
.............:r:...::/x/!;;:::...::.::ri:..........::.............
.....:....:..:r;....:;xxri//?/?:...:..:;?!........................
..............i!......:!;::..;+/:..:...:.;!::.....................
.............://............::;/?;:.......:.:......:..........:...
.............:!i...:::.......:.::!;.:......:......................
..........:...:x:..............:.:;:/:.:..:......:................
......:.......:r:..............:.:../::?:::.......................
..........:....i!.............:;;!;?!;??!/:.......................
...............?/.............::!!?!/;?!/!!;......................
.............:.;i.............:!??/?r//?!!?;......................
...............:r:.............?/iir/xi?;!;;:.....................
..............::r;............:;rri/rjr???//:.................:...
...............:i!............::++i+Ojx/ix+!:.....................
...............:?/:............:!+x+jijxj+ir;..:..................
.....:........:.;r::........:..::;xrx/xxrxr?:...:.............:...
..........:::...:i:............:.:/xiix+rrr?:.......:......:......
................:i;..............:;+xrrj/?/!:.....................
................:/!.........:.....:xrrr+??/?!:....................
..............:..?/........:::....:xrrix/r/!::.:..................
..:...........:..;r:......;/?::::.:x//i+ri/!;:..:.................
................::i:....::ii?:;:::;xxrxx!ri/!:.:..................
................::i;....:!xi/!;:.:;++xxx???!;.....................
................::??::..:/+xx??;:.!++++i/i?!;.....................
..............:..:!i:...:ii/rri!:.!j++jrii!;:....::......:........
..............:..:;r:...:?ririr!::?jj++irxxi!:....................
..............:...:r:...::iirrr//;ij$++irxi/;:.........:..........
..:..:.......::...:i;...::/+irx++rrj+++iixri::.....::....::...:...
.............:....://::::?+xxj++xxixjj+ixxi?:.....................
.............;.:...!i:.::??ii/r$$+rr++x/ri/;:.....................
............!x./?..;i:.::??!?;:i/rxrxjri//?;:.....................
...........:!+:ri;::x;:::!/;?::///!xxjxxr?!::.....................
.........::/xjjOixr;r?:::;?;;:;/i?/Grjir/?!::......:..............
........:.:!$jOjx@Qir+/::;?!;;/ix/r@j$r///!::.....................
.......:::?xjG$GjG@Oj+x;;??i/r+Gjx$k+jii/!;:......................
....:.:::?j$@QO$$$jO$+j!!irxi$j$+$@@xxi/?!::...:..................
....:::;ir$$$$G+$GjjO$+x$jxj$j++x+@@$+/??!:.............:.........
...:.;/x+$j$+jj$O$+x$@Qji/jjxrx+j$OO$x!!!::.......................
....?+$jjGG$j$GjGjjx+jO+i/+$+$GOGGOGjr;:;;:.......................
...:j@OQj$G$G$x$jj++i+jGjxGGGGjjGj$$++?::::...............:.......
...:GQ@Q$$OQGGj$+$+jxjGGG$jO$xGjj$$$$+i/..........................
....rOOjG$$jx$GG+G+j$$$+GO$O$+GO+j$jGi+i:.........................
...::iGjr;::;jrjjG+j$jxjOj$$GGG$$O$G$++r:::.......................
....:??!??ixxj+j++++$+xj@$j$+j$$O@$$$$jx/::.......................
..::.!jxxrrrr/+j$GGG+x+G@j$xj+$G$Gjx$Gjrr??:......................
.....:;!?!;;::;r+GGjx+jGO$$jjx$$$$GGj$$jxr++;:....................
.........::::.:?GGGjxx+jQ$jjj+$$$$GOG$G$$rrjx/;:.:........:.......
..:..........::?GQrx+jjj$$x++$$$$$$$Ojrjj$x+jrx;;;!?/!;...........
.........:...::/$OjOOOGGG$+$+$$$$jjjGGjj$OGGGij++xxi+ir?:.........
.............:;j$OGOG$j+GOOGGGGGOGOGGOOjjOOGGx+$GQ$r+Gr//:;:......
.............:?+OOGj+OQGjQjxjGOj++jjxxx$j+jGG+rGiGQGOOr/?i//!:....
.............:/+G$++jGQO+j$rijO@Qjx$jjjjGjxxxxrGr/?rj$r;!;!!!!....
.............;xQ$+$QrjjOj$$xrrOGQ@O+$GGGGGG$j+rjj/!:?;i;::::;:::..
..........:../GGOG$$G$x+OOOjxrrjj$$GOG$GGGOGGGG$Ori::::;:::::::;:.
.............iGG$/+$G$jxjGGj+ri$$jjjGQ@QO+j$$xGGGj/;:...::::..:::.
...........::rGG$j+jOGjjjxx$+ri++$+++$$$OOG+rrx$GGx/:.......:.:.:.
............:i$xO$jjOOOOGriG+xrxG+xxrj+r+jGG$jx++jxr;.........:...
.....:.......;/$OGG$GGG$$j$Q$xr$GGkk@@QQQOG$jxj+++jjr;:::.::......
.............::jO$OO$j$$++$Qj++$x$k@QOGGQ@@QGjrrxrx+jxi??::.......
............::x@kOGOQGOj+x$QG$xjjG@QGxj++GQQkkQ$rriix+iiri!:......
........::::;jQQk@O$$GG+xOQ$j+jjj$$x?;xjrj$kKKE@$j//riiiri/;:.....
.........:;?r$OQ@@+;:r$r$GG/$$$i;;::::i+++r/j@E@O$/::;;!!??!......
........?ixjGGGQ$?.:/G$$$x!:$O$x::....!+$r/:.;/xOG/::::::::.......
.......?GG$+rii/:.:?$$$+?:.:;/+i:....::+$x?:.:.:;j+;:.:;...:......
..:...:jG+/:::..:.!+$$/:.....::::......rO+?:...::;j/:.i+i;....:...
...:..!$r;::......rO+i:.......:......::+Q$/:.....:ix?!x$x?........
..:.:!jx::...:...:?Qj!.:.....:.......:!QQG!:.....::xxjx+r:........
:..:?jj:.::.:.....:j@i......:........;j@$i:......::!$Gr::.........
..:!jG?...........:;Qj?....:.:.....:;jOx;:........:.!!:...........
...xGr::..........::/$+;:!;;......:?jOx:..:.........:.::..........
.:!$j::............::ijjx+ix::.:..;OOx.::::........:..:...........
.iji!:::.::..........;+OOGGG/::..:x$O/...........:::..............
:xj!!::..............:?/!/r!;....:jQi:............................
:rx?::..............:....::.:....:xGi.............................
.:.::........................:...;j+j.............................
.........................:.......iG$i:............................
.................................!G$;.............................
...:...........................:.:r!:.............................
..................................................................


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  Autor / 23:22 15.05.2006 / (wpis 1)
  Startujemy


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
« poprzednie | 1 |nastepne »

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2022 ^^^
|
|