~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
rWOKBBBWWRBBBKL8VS2h8h2YIkat11$o7crrrxxxxxxxxxxxxxxrxrrxr7rrrxxxxxxxxxxxxxxx;:.     .::::::,;,:
rWRRRRWWROXHKBBNKOKKNOXhSkkI7xrrxrrxxxxrrrxxxxxxxxxxrrrc77rxxrxxxxxxxxxxxxxxco1o7x,.  .. .,. .:,,;,
rWK00LHOHL2hLVHOQRH0XXOKKXXVa7rrrrrrxxxxxxxxxxxxxrrr77rrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrr77$t3Ir:   ,.  .:,,
rW0XLHHONQBBNHLHQB00OOOHLVC$7oo$7rrrxxxxxxxxxxrrrrrxxxxxxrrrxxxrrxrrrrrrrrrrr777oo$132.   :..  .:
7WNKQBWWRKXXOKBBQBBBQ0L8V2Ckkka1orrcrrrrrrr7ooo77777oooo77ccrrrrr7oo77777777777777oo$Y.  . .,,  .
7WBNNQKQKKRNK0KOKKRWRWRWWWWWRQH82kI3C3SSSSYCrx;:.:...:,;xoIt$$3Sk1orco77o$1t11ooo7777V,   .:.  .
7WBRRWRWWWWWBNNQRWWWWWWWWWWWRO2V222C333kk8t;,,:.  ..  :xo7;,  x31ttttat111t11tt8$  .;  .....
7WRRRRRRRRRRRBOHHK0OBRBRBBBOXko$11oo1ooo7:  :,. :,,:::     xKLCkSYSYkI3t$ocrrrcI;  27  ....
rWNKOOOQQBBRRQOHXXXONQKOXVIo7ooo$$1111111;;;::  .:: ..:..   WWLLV2ktorrxxxxxxxr7tOx ,WI:  ..
cWKOKKKNBNOKKNOXLVV8Vkt17rrco$ta33kkkk3k2ORWWNkox. .:.. .::..:. oBkorxrrrrcotIkSYV8XOWS, oWH;  .
rWO00H0HOO0HXOHh2kto777o1takSkSSSSS2SCkCYV2VLORWWB  ..:.. .:....  ,h2o1ttaa33kkIIIIII3SXB17tkKx .
rWOHL8L22VhLVhY3Ct11II3CkkkCYSYY2S2222Y2VVXX0OKKQW3  ;;.  ...   7RVkkC3attt11t$$o$tttkttICN1 .
rWV2hhhhY33kSS22hXLYSSS82CS2h8XLHHXXHHOOHXOXLh2280WWx:xWK$;:  .   ;KLkIa1111tt1$o$11o$1$11tI0S,
rWh22hhh82S3kI33S2VCkk3S2VLhLLL8VVV2h88h2YCY2k3C2hXWWWWOBWWW$rx,.    .LBC3kCCYCkkkkkC3IaIttItI3Kr
xBIIIIIIIIIk33Ikkkkk33kY2VVhLLV2Y2CC2222YY2VVVVh22VhLh2YVV8OWHWWko;.   7RVVV2222YkkkIIaatt1$$o11o
xKItI3IkSYkCYV222VVVV2VhLVVV222YSSCCS2k3kkkS22Y2Y22VYY2CCY2VLX1VBKOXr.   rH3IIIIIIaIIIIItt111111ot
xBkkCSSSSSCCSSSSSSSS22SCkkkkkkYYY222YV22hV22V2YVhhVVhVVV2kCCY21SY7oth27,  1cxxxxxxxx;;;;;;,,,,,::;
xKIIIIIkkkkIkCSCkSS222SCCCS222YYYYYCCkkItto77crxxxxxx;;;;;;;,,,,,x;;;r$ax             :
xH$oooo77crxxxxxxxxx;;;;;,,,,,,::....              ;xxx;;xc;   . . . .. ...:.:.::::
,;,,::::::::.........  ..           . .. .:....::::.xx;;:;x;;:. .....::::::::::::::::::
:,::,,,,;,,;,:,,::::::::,:.:::::::::::::::::::::::,,:,,,,,::::::,7;::,,;,;,,,,,,,:,,,,,,,::::::::,::
,;,,,::,,,,,,,,:,,,,,,;;;,,;,,;;;,;,,,,,,,,,,,,,,,:::,:::,,::::,;;,;,,,,:,,,,,;;;;;;,,:::::,,:,,,;;;
,;;;;,;;;,,;;;;;,,;;;;;xx;;;;,,:,:::::,:::::::::::::::::::,,;,,,xx;:,,;,x;;x;;,,:::,,,,,,::,,;,::::;
,x;xxxx;;;;;;;x;,;;;;x;,::,,. :,:,,,::::::::::::::::,,;;,;;,,,,;xrx;,;rx;;,,,,,,::::,,,;;,,:,::,,::,
,;,,;;xx;;xxx;;;;x;,;x;;;;x;,,;;;;;;xx;;;;;,:::,,,,;;;;,,;;;,,,;xxr;,,,:.:::,,:::::.......:::..:,,:,		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
- - - = == === => KSIĘGA GOŚCI <= === == = - - -
----------------------------------------
Dodaj własny wpis


  Bezimienna*** / 15:06 10.11.2015 / (wpis 6873)
  Po co ta strona? Przecie? ka?dy mo?e sobie sam zrobi? taki obrazek pisz?c znaki. Lol mi was


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  Goshia / 15:36 22.06.2007 / (wpis 634)
  fajne obrazki :)


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  maslo [email protected]Lodz, poland / 14:34 01.11.2006 / (wpis 16)
  Niesamowita strona !
Wielkie pozdro i szacuneczek dla autora/autorów.


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  ,.,.,.,.,., / 17:55 31.10.2006 / (wpis 14)
  Ekstra stronka ;) !


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  drc / 15:04 15.08.2006 / (wpis 6)
  ......:::;::......................................................
.........;;:.....:...:..........................................!:
.........;?:...........................:..:::...................:.
.........;?:......................................................
.........:?:.:....................................................
........../;......................................................
.........:!?:::.............:...........:......:..........:.......
..........;jx/;:..:::...................:......:..................
..........;+G$$x;:............................................:...
.........::r$jjj+;:.................:.............................
.........::i$jrix?:.............::.....::..........:..:...........
.....:...:.?$$$+r/::..............................................
.....::....;$j/+/i;.:.......................:.....................
.....:.....:+Gxi!ii:..............................................
.....:.....:r$Gjr/i/:.............................................
.....:.....:/$$r$rxx;.............................................
............!j$$$rxx/:........................................:...
...........:;+/?/r++i:..::::.::...................................
...........::x;:::!+j!;!/ii/?i?..:................................
..........:..i!::::rGjxri++ix/?;..................................
............:??.:.:!$jx+jr;::::!/??!::....................:.......
.............!i::.:.!j+i!:::.:..!?!!;/i::.........................
.............:r:...::/x/!;;:::...::.::ri:..........::.............
.....:....:..:r;....:;xxri//?/?:...:..:;?!........................
..............i!......:!;::..;+/:..:...:.;!::.....................
.............://............::;/?;:.......:.:......:..........:...
.............:!i...:::.......:.::!;.:......:......................
..........:...:x:..............:.:;:/:.:..:......:................
......:.......:r:..............:.:../::?:::.......................
..........:....i!.............:;;!;?!;??!/:.......................
...............?/.............::!!?!/;?!/!!;......................
.............:.;i.............:!??/?r//?!!?;......................
...............:r:.............?/iir/xi?;!;;:.....................
..............::r;............:;rri/rjr???//:.................:...
...............:i!............::++i+Ojx/ix+!:.....................
...............:?/:............:!+x+jijxj+ir;..:..................
.....:........:.;r::........:..::;xrx/xxrxr?:...:.............:...
..........:::...:i:............:.:/xiix+rrr?:.......:......:......
................:i;..............:;+xrrj/?/!:.....................
................:/!.........:.....:xrrr+??/?!:....................
..............:..?/........:::....:xrrix/r/!::.:..................
..:...........:..;r:......;/?::::.:x//i+ri/!;:..:.................
................::i:....::ii?:;:::;xxrxx!ri/!:.:..................
................::i;....:!xi/!;:.:;++xxx???!;.....................
................::??::..:/+xx??;:.!++++i/i?!;.....................
..............:..:!i:...:ii/rri!:.!j++jrii!;:....::......:........
..............:..:;r:...:?ririr!::?jj++irxxi!:....................
..............:...:r:...::iirrr//;ij$++irxi/;:.........:..........
..:..:.......::...:i;...::/+irx++rrj+++iixri::.....::....::...:...
.............:....://::::?+xxj++xxixjj+ixxi?:.....................
.............;.:...!i:.::??ii/r$$+rr++x/ri/;:.....................
............!x./?..;i:.::??!?;:i/rxrxjri//?;:.....................
...........:!+:ri;::x;:::!/;?::///!xxjxxr?!::.....................
.........::/xjjOixr;r?:::;?;;:;/i?/Grjir/?!::......:..............
........:.:[email protected]+/::;?!;;/ix/[email protected]$r///!::.....................
.......:::[email protected]+x;;??i/r+Gjx$k+jii/!;:......................
....:.:::[email protected][email protected]@xxi/?!::...:..................
....:::;[email protected]@$+/??!:.............:.........
...:.;/[email protected]/jjxrx+j$OO$x!!!::.......................
....?+$jjGG$j$GjGjjx+jO+i/+$+$GOGGOGjr;:;;:.......................
...:[email protected]$G$G$x$jj++i+jGjxGGGGjjGj$$++?::::...............:.......
...:[email protected]$$OQGGj$+$+jxjGGG$jO$xGjj$$$$+i/..........................
....rOOjG$$jx$GG+G+j$$$+GO$O$+GO+j$jGi+i:.........................
...::iGjr;::;jrjjG+j$jxjOj$$GGG$$O$G$++r:::.......................
....:[email protected][email protected]$$$$jx/::.......................
..::.!jxxrrrr/[email protected]$xj+$G$Gjx$Gjrr??:......................
.....:;!?!;;::;r+GGjx+jGO$$jjx$$$$GGj$$jxr++;:....................
.........::::.:?GGGjxx+jQ$jjj+$$$$GOG$G$$rrjx/;:.:........:.......
..:..........::?GQrx+jjj$$x++$$$$$$$Ojrjj$x+jrx;;;!?/!;...........
.........:...::/$OjOOOGGG$+$+$$$$jjjGGjj$OGGGij++xxi+ir?:.........
.............:;j$OGOG$j+GOOGGGGGOGOGGOOjjOOGGx+$GQ$r+Gr//:;:......
.............:?+OOGj+OQGjQjxjGOj++jjxxx$j+jGG+rGiGQGOOr/?i//!:....
.............:/[email protected]$jjjjGjxxxxrGr/?rj$r;!;!!!!....
.............;[email protected]+$GGGGGG$j+rjj/!:?;i;::::;:::..
..........:../GGOG$$G$x+OOOjxrrjj$$GOG$GGGOGGGG$Ori::::;:::::::;:.
.............iGG$/[email protected]+j$$xGGGj/;:...::::..:::.
...........::rGG$j+jOGjjjxx$+ri++$+++$$$OOG+rrx$GGx/:.......:.:.:.
............:i$xO$jjOOOOGriG+xrxG+xxrj+r+jGG$jx++jxr;.........:...
.....:.......;/[email protected]@QQQOG$jxj+++jjr;:::.::......
.............::[email protected]@@QGjrrxrx+jxi??::.......
............::[email protected][email protected]++GQQkkQ$rriix+iiri!:......
........::::;[email protected]$$GG+xOQ$j+jjj$$x?;[email protected]$j//riiiri/;:.....
.........:;[email protected]@+;:r$r$GG/$$$i;;::::i+++r/[email protected]@O$/::;;!!??!......
........?ixjGGGQ$?.:/G$$$x!:$O$x::....!+$r/:.;/xOG/::::::::.......
.......?GG$+rii/:.:?$$$+?:.:;/+i:....::+$x?:.:.:;j+;:.:;...:......
..:...:jG+/:::..:.!+$$/:.....::::......rO+?:...::;j/:.i+i;....:...
...:..!$r;::......rO+i:.......:......::+Q$/:.....:ix?!x$x?........
..:.:!jx::...:...:?Qj!.:.....:.......:!QQG!:.....::xxjx+r:........
:..:?jj:.::.:.....:[email protected]:........;[email protected]$i:......::!$Gr::.........
..:!jG?...........:;Qj?....:.:.....:;jOx;:........:.!!:...........
...xGr::..........::/$+;:!;;......:?jOx:..:.........:.::..........
.:!$j::............::ijjx+ix::.:..;OOx.::::........:..:...........
.iji!:::.::..........;+OOGGG/::..:x$O/...........:::..............
:xj!!::..............:?/!/r!;....:jQi:............................
:rx?::..............:....::.:....:xGi.............................
.:.::........................:...;j+j.............................
.........................:.......iG$i:............................
.................................!G$;.............................
...:...........................:.:r!:.............................
..................................................................


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
  Autor / 21:22 15.05.2006 / (wpis 1)
  Startujemy


#==============--------------- - - -  -   -    -      -
« poprzednie | 1 |nastepne »

# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2018 ^^^
|
|