~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
tt7XXXc;;ii.  ...   .,...,..i. ..::......i1C;:ciic77A9B#[email protected]@[email protected];;7tnnSSnnnttttCX77777YYX
ttYYYYv;iii,  .,,.......,...,,vi.,:::iii....:7Cv;;i7zz#$#MMW0MM#nYU7,Iz1;;vt11n1n1tttttCCX777777YC
tXvv;;iii;i,.  .i:. . ,::. ,i7;;;;vYv77i,,,:vc;i..vbMMMMMMMMW .QMMI##Y,YvQ677ttttttCCXCX7777X7YC
t7iiiiiii;v:. . .iY: i. vi;..,cYv;i7;;icoo7i..;;;Ct:[email protected]#[email protected]@E;icMM$tYCtt1ttttttCXCXX77t
tYiiii;;;cYi:... ,cC. ,;. i;Y;.,:C;i:ii:v;;[email protected]@@[email protected]@M##[email protected]$0$vcQMMMAYt1n11111tttttCX7t
t7;;;;vcY77;,:.. .;Cc. :;..v;Y;.,7v,:.:::[email protected]@#[email protected]@@@@@@[email protected]#@M06:,[email protected]
ttcvvcY77C7c,i,....iit;. ,; ,i;7;.:7:.::ic0#MM0A7;[email protected]@@###@@@@MMMMMMMMMW1MA [email protected]
tSYccc777CC7i,:,.,.,::Yv..,:..,.Yc.;c:[email protected]@#07: @[email protected]#@@####@@@@[email protected],[email protected]
1S77777XXCt7;,,;,:..i:,v;........7;:vciv1W#BEY:[email protected]@#@@@@@@#@@##@MMMMMMMM [email protected]@X1ozonnnno2UUUUI
t1Y777777XtXYi.:.:,.,;:.:i.::.. .iivYvX8##BQ0#[email protected]@@@@@[email protected]@######@@[email protected]
tCcYYY77X7Ct7;:,.,i. i;:.::.,i;.  .:;;[email protected]@#@@[email protected]@@@@@##@@@@[email protected]@@@@@@MM7tbBMMMMS1ozIU6996AIo1o
tXYYY77XXCtttc:::.:i. :vi.:,..:c;. ..;tCtIEQ$#@@@@[email protected]@@@##@[email protected]@@@@@[email protected]
tCYY777CtttnoX.,: .,;..;7i,i:....;;i;[email protected]@@[email protected]@@###@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@[email protected]
ttY7X7Xttttt1oi,i. ..i,.:Y;,:::. ..i;[email protected]@@@@@@[email protected]@@##@@8Q#@@[email protected]@@[email protected]@MQ;[email protected]@[email protected]
ttY7777777XXCn1.:: ..,...:i:.,:.., ,;[email protected]@@[email protected]@@@@[email protected]@@@@#@@[email protected]@@@$0#[email protected]@9bE89Uzz22IIIII
tCcY7777777XC12C,:  .. ...,:..:,:v:...,[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]#[email protected]#@MMMM#UZ6UIIIAAA6AUUU
tXcY7777XCCCttoAnvi .. . ..i;;i,..,:;,.:cnA0W$##@@@@@@@@@@@MMM#[email protected]#@@MMMMAiIUUA69Z996AUIU
tCY7777XXCtttt1SIz7. ..   ..,,,i;i::i::.iCZQB$##@@@@@@@@@#$E21cXI8W#[email protected]@MMMMMMc.26Z888Z96AAUUU
tCY777XXXCCtt7v71291..:;,.   ...,ii:,;tA9EB##$$##@@@@@@#@[email protected]#[email protected]
ttY777X7XCCCnv.,;7b01 .i7c:. ......,:;[email protected]@####@@@@@@@@@@[email protected]@#$#@[email protected]#MMMMMMM#CZEb89AUU68EEEZ
ttY77XXXCtttnX  .cbBS .:ici:...,..i7t111UQB0Q#@@@@@@@@@@@@MMMMMMMMMMMMMMM#AMMMMMMMMM0S2IIA9b0QQQ0Eb
ttY77XCttt1nSI7   iX. .i77i,.,:iYnIIU1v:iYA$####@@#@@@@@@@@[email protected]@MMMMMMMQAAbQB$BW0bb8
tt77Cttttt1nzA6ni     .i;i::,,...,,.,YIAA80WB######@@@@@@@@@[email protected]#0Z#@@MMMMMMMMMMMMWQWQEbZ988
1nXCCt111nn11ttnti      .... .:tbWBW08AzozI98E0QWB$####@@@@@@WA0#@@@@@MMMMMMMMMMMMMM#ZA9999Z9
toCtttttC7cvv;;YXX. ,;.       .:c1oIA66AAIA6988bEEEEEb9921,   Y#[email protected]@MMMMMMMMMMMMMMMM0IU998Z		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
[email protected]@@@[email protected]@kkEEkQjr///?/////////
[email protected]$jj+xiiir++$OQQQ+i//?////////
!!!!?r$kKKKEEkG$+xri?!;;::::::;!!?/x$OGx////iiiiii
[email protected]$xi/?!;;;;::::...:::::;!/xGO+i//iiiiir
?????/xjjj+xi/??!!!!;;;;;:::...::::;!!ijGG+iiiiiir
????//iiiii/?????!?!?!!!;;;::::::::;;!!?xGQjrrrrrr
??????/////??????/?/????!!!!;;::::;;;;!?/r$Q$xxrrx
?!!????????/?////i/ii//i//i/!!!;;;;;!!??/irjGj+xxx
!!!!????!??/////irxxxxrx+xrrr//???!!!!?//iirj$$j++
!!!!!????!?//iirxjj$jj$j$$$$$j+rxri?///iiirxxj$$j+
!;;!!!?!???/[email protected]$$xxxriirrrxxx++jj+
;;;!!!!!!?/[email protected]@@@QQGjjx++xx+++j++++
;;;!!!???/[email protected]$jjj$$$$jj+j
;;;!!!?//[email protected]@[email protected][email protected]$jjj
;;!!??//[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@@QQOG$$$
;;;!?//[email protected][email protected]$
;;;?//rxj$OkEkQO$+Q$i/[email protected][email protected]#[email protected]@@QG
;;!?/[email protected]@[email protected]@@KWEKW#KKEkQkEW##WWWWWWKKKKKEEkQG
;;!?/ix+GkkEkKKK####WWWWW##WWKKWW######WWWWWKKEkQG
;;!?/[email protected]##WWWKKKEKWWWW###########[email protected]$
;;!?/rjQKEKW###WEEkEEEEEKKWWWWW#########[email protected]$j
;;;?i+QEKKW##[email protected]@[email protected]@WWWWWW##########[email protected]$++
;;;?iGkKKW##Kk$xQEkKKQxrQWW#WWWWWW#########KQGjxxx
;;;?rOkKK##[email protected]@@[email protected]#######KQ$+xrrx
!!;?+GEK#[email protected]@kKQ$QkWWW#####[email protected]+xrrrr
[email protected]+iir/[email protected]@[email protected][email protected]$+xrriiir
?//rjO$jiii/ii//[email protected]@[email protected]@OG$++rri/iii
///i/?/r//[email protected]$OG$jxri/////i
?/??!!//rx++$O$j++j$$$jx+++j$GQQQOO$+xxjxi/??????/
??!!!????/iixj+jjGOGj+xjGOOO$Gj$j$$jx/?????!!????/
!!!!!!!!///irxxrrjj$x$j$jj$jrrrj+xxxri/????!?????/
?!!!!;!!!?!?///r+++rixxri/r+iiirrri//?!???!!!!?!?/
?!!!!;;;;;;;;!?/irii/r///?ii//ii/???!!!!!!!!!!!!!?
?!!!!;;;;;;;;;;;!!!!!??!!;!!!!???!!!?!!!!!!!!!!!!?
!!!!!;;;;;;;;;!!;;;!!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!??????!??
!!!!;;;;;;;;;;;;;;;!!!!;;;!;;;;;!!;!!!!!????//????
!!!!!;;;;;;!!!!;;;;!!!;;;;;;;;;;!!!!!????//////???

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2018 ^^^
|
|