~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
,;,:,:..:::  ....:::..:,::::::::::,,,:.::.::::::.   .:::.......:.::...........::,,;;,,,;,;;;;;;;,
:,;;;;x7rxx;,::;:,;,,,,;;;.........:::..::::::::. ;o7; .:::......:::...........::::,;;,,,,;;;;;;;;;
:::,,,,,,;;xrr;;xx;;;;,;;;;:,:,x;,:......:::::: ,WWWWWW. :::.........::......:::.:.:,;,,,,,;;;;,x;,;
:,::,,::,:::....:::,::::,xr7xxxx;;,,::.::::::::,x. XhYWt ........:::::.........:,::,::;;;x;,,;;;,,,;
;x;;;;,,,;;,,,,;xxxx,:,:...::. ..:::::.:::::,,: : x;xW7 .:::.......    .  .,..:::,;xx;;;xx;;xx;
:,;;;xrcrrcxx,,:.:::,;,;;,,,,:,:.. .:.....:::::xo, rXLR: .::::::. .:,;;,.rWo   .:::,;;;,,;;;;,;:;
,xx;;x;;::,,;;;xxxxxxrrrrx;;xx;;xx;,::::::.::.:1, ,WLQr .::... :7KWWWWWWWWWWWWWO1, .:.:,:::,,,,;;,;
;;,::::,;rrxx;;x;;,,:..::..;;;;;,,;,::.:..:,,,: . hRLW. ...: ,VWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW; ,,;;,;x;;;x;,;
,:,;x;r71$rrx;,,,,;;,,,,;;;x;;xx;;,,,,:,,,,:,,:. ,WVQx .::: :LWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWo:,,;;;;xxx;,,;
,;xrrrrx;;;;;r7rroo7rxx,;;,;,:,,;;,,,,,:::::,::: $WV0 .:. 7WWWWWWWWWWWRRRRRBBWWWWWWWB:,;;;,;;;;;;,;
;xx;xx;x;xrrx;x;,,,;;;;rx;;xxxx;,::::::,,,,:.::::W8Qx .: .0WWWWWWWWWWRRQOOOOKKO08XHox.:::::.:,,;;;;;
;;,,;;;x;xrrxr7o7$7rxxxx;,,,,,,:,,,:...:.:::,,, oWVW; . ;WWWWWWWWRRRBBKKOX2atto7Io.  ,;rr7I7:,,,,;;
;;x;rrc7xxx;,:.:,;;;;;;,;;;xr7orxxxx;;;,,,,,,,.:WOXW: xWWWWWWWRRRBNOLV2YkI1or10WWWWWWWWWWWo;,,,,,;x
;xxxx77771t1Iox;;;x;;,,,:,;;;;;;;;,;;;,,,,,,,,:rW0HW;.OWWWWWRRBBNOH82CIoxxx7SBWWWWWWWWWWk:..,;,,,;,;
;xxxxx7$1ok2YXOV11311$ox;;xrrx,,::,,,,:..:::,:.IWQHWWWWWWWWWWWRNKX2I11$138QWWWWV VI7r.  .:,,,,;;,;
xrxxxxxrrxxx;;;xxxx7ISYktt1$$o$7r;xx;xx;,:.,;;;ohhKWWWWRKONQNKNQOL2ktoo13k$x;,;: :::,;;xxro7xrx;x;;
;;,;xxxxxrxrxxx;;;,;,;,:,;xxxxxcoorx;xc7$11o7rkr:,;xIN027;;;::,,::...  ....:,xx:rWWWWWWWKBHkt$rr7or
x7r7rr7$ooxxxxxxxr7xxxxxxxrI$o77xcx;,:::,;;x;;:xrx;xr;1RWWOhk1rxxx;;;;;;;;xxr7VVo12OOSY22I1rr7rrrr;x
xrxxr712XNRRBWWBLk3S1xx;rc777xx;;xxr$rxxxx;,:: xtoxa  ;WWWWO8Yk$rrxxx;;,,;;x7x;;;;.:;;;,,;;;xx;;;x
xcxx7$$77cxxx;;xxr7IL8krxxx7Io7rx,,:::::,,;;xxr$2rxr;:. ,;WWWWBOLSa$7rxxxxx;;;;;;x;  .:,;;;;;;;xr
xcxxxr1orxrVXtI312Irrrorx;x1o7ooharrrxx;;;;,:. ,k7c$,,,:  ,kBWWWRNOXhYI1o77rrr7rckC7x,;,,;;;;;;,;;x
xxxx;,,,;xxxr7xoakk28OLkV3Irxxx;xx,,;;;;;;;x;xrxx7ro;:,,:.:xx72WWWWWWQ0VkI33I3IS2VhOW7:,;;;,:,,,,,;x
r7r1777oa23xx;,,,,,. .,;;;;xco$tcxxxxxxxxxx;::.:oror::,:::  .roaL8WKHHhLXOHOkroc17,:,,,;;;;;;;;;x
xxxx72S2VLKQWWRWWWWWH2arxx77t1rr7r;;;;;;;;xxrr;;;x77ox,,,,,:.,;,,:::,;xCOWBKORWQVLx..,,,;;;,,,,,,,,x
xorxrtCtttao77xxxrxxxtLVIhV7ot7oV02cxrxxxx;;;;,,,;o7o$;::;;;;::,;;;;;;,,xxhYxxx;x7r;::;;;rcxx;;;;;,x		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
!!!!!i+@kkKEkEKKEEEk@@@kkk@k@kkEEkQjr///?/////////
!!!!?r$kkKKKEKKE@QQOG$jj+xiiir++$OQQQ+i//?////////
!!!!?r$kKKKEEkG$+xri?!;;::::::;!!?/x$OGx////iiiiii
??!??i+Okk@O$xi/?!;;;;::::...:::::;!/xGO+i//iiiiir
?????/xjjj+xi/??!!!!;;;;;:::...::::;!!ijGG+iiiiiir
????//iiiii/?????!?!?!!!;;;::::::::;;!!?xGQjrrrrrr
??????/////??????/?/????!!!!;;::::;;;;!?/r$Q$xxrrx
?!!????????/?////i/ii//i//i/!!!;;;;;!!??/irjGj+xxx
!!!!????!??/////irxxxxrx+xrrr//???!!!!?//iirj$$j++
!!!!!????!?//iirxjj$jj$j$$$$$j+rxri?///iiirxxj$$j+
!;;!!!?!???/ir+j$GOOQGOOOQ@QQQO$$xxxriirrrxxx++jj+
;;;!!!!!!?/ix+j$OOQQQOOOQQ@kk@@@QQGjjx++xx+++j++++
;;;!!!???/ir+GOOOO$$jj+$GOQ@EEEEkkkOGG$jjj$$$$jj+j
;;;!!!?//ix+$QQQQ@Q@QGGG$@$QEEKKKKEkk@OOOOOGOG$jjj
;;!!??//ixj$QkEEk@@@OGO@Ek@@kEEKKKWKKEE@@@@QQOG$$$
;;;!?//rxjGQkk@Q$+$x?!!xj$OEWWKKWWWWWKKKEEkk@QOOG$
;;;?//rxj$OkEkQO$+Q$i/x@$$j@QK#WWWWWWWWKKKKEE@@@QG
;;!?/ir+$O@@EEQ@@@KWEKW#KKEkQkEW##WWWWWWKKKKKEEkQG
;;!?/ix+GkkEkKKK####WWWWW##WWKKWW######WWWWWKKEkQG
;;!?/i+$@EKEKW##WWWKKKEKWWWW###########WWWWWWKk@O$
;;!?/rjQKEKW###WEEkEEEEEKKWWWWW#########WWWKKE@O$j
;;;?i+QEKKW##WE@@KKKW@jG@WWWWWW##########WWKK@G$++
;;;?iGkKKW##Kk$xQEkKKQxrQWW#WWWWWW#########KQGjxxx
;;;?rOkKK##KQ+rrQ@kKKE@@kEKWk@KWWWW#######KQ$+xrrx
!!;?+GEK#WkGriirQOQ@EWWKk@kKQ$QkWWW#####W@Gj+xrrrr
!??rxOWK@G+iir/iGG$@@EE@OOOkGj$GkKKWWWK@G$+xrriiir
?//rjO$jiii/ii//$O$OQQ@QGGO@rijO@EKKK@OG$++rri/iii
///i/?/r//rxxxri+QOGGOOG$GQjir$@EEkQ$OG$jxri/////i
?/??!!//rx++$O$j++j$$$jx+++j$GQQQOO$+xxjxi/??????/
??!!!????/iixj+jjGOGj+xjGOOO$Gj$j$$jx/?????!!????/
!!!!!!!!///irxxrrjj$x$j$jj$jrrrj+xxxri/????!?????/
?!!!!;!!!?!?///r+++rixxri/r+iiirrri//?!???!!!!?!?/
?!!!!;;;;;;;;!?/irii/r///?ii//ii/???!!!!!!!!!!!!!?
?!!!!;;;;;;;;;;;!!!!!??!!;!!!!???!!!?!!!!!!!!!!!!?
!!!!!;;;;;;;;;!!;;;!!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!??????!??
!!!!;;;;;;;;;;;;;;;!!!!;;;!;;;;;!!;!!!!!????//????
!!!!!;;;;;;!!!!;;;;!!!;;;;;;;;;;!!!!!????//////???

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2021 ^^^
|
|