~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
[email protected]@[email protected]@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]
[email protected] :ZZirXZSZ0WWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0000000000000008B
[email protected];ZMa:2ZZ,,irr28aa8BBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0BBBBBBBB00000B
[email protected]@[email protected];[email protected]: ,7X2Z00Z0BBWWWWWBBBBBBWWWWWBBBB0BBBB000B
WMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMB808ZZaaZ80BWZXi.,[email protected];[email protected]
[email protected]@@@@[email protected]    [email protected];[email protected]:::i;rS0BBBB0B
[email protected]@@B800B00B8Z8X ;S2rXr MMMWZa2a8WBBZZZBWB8r ,Z0Z8ZZ0BWWWB8aS7;;;;;::iii;X0WBBB0W
[email protected]@@@@@@@@[email protected]; XXX:8raX :.   ,[email protected]@[email protected]@ZXSaZ88Z222aaa2SX7ri;rr7aWWBBB0W
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@MM088a0a7S7  .i:,  ;MMMMMZ;, [email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@00ZZ2i;r;[email protected] ;7X,  [email protected]:     [email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@MW2aZ2iraSrrri,;[email protected] .   .,  ;ZBr:i  [email protected]
@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@W8SX;.72;ii;;[email protected]@Wr  iBMMMMW2;78X7Z ,Sa, [email protected]@
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@WBZZX.raXri;XZBMW0ZB0BB882SX; :[email protected] 7Z2S222SXr;[email protected]@
@[email protected]@@[email protected]@@@@@@@W02Xi ;80ZS72BW0aa2Z8ZaZa7i,. [email protected];;;[email protected]@@[email protected]
@[email protected]@@@[email protected]@W277:;aZa7;7SZaS2SXSX2SX;    ,;X2Z080Z;ra;;[email protected]@@@@@[email protected]
@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@WBar,:SaXirX2ZZaS;i;rrr:   ..  .;aaa2aZSrSZa7:[email protected]@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@MMMBr i2Sr72ZZZZSi.i7;,  iSa2Xrr  :7S2Z2;S0a80a:,;;r7;,[email protected]@@@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@@@@@[email protected];S2i:r7XXX2Xiii,  rZWWBaXaZ2, :S;iX2riZZaZr,, ,;i.. [email protected]@WWWWWWWWWWM
@[email protected]@@@@[email protected]@@MMMM07r..;XXr;r7;,  ;28aSaS;XaZZ2. ,;Xi iX:,S2Z2,:;ii;;i  [email protected]@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@[email protected]@@@MMMMMMZ;i:;;;;;ri:,  .iSaX77rii;7;rX; . iri.iX: rS2Si,.iiiSX, ,[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]
@[email protected]@@MMMMMMMMMS,...,i;;i,,..,,iiXrirri::i7rirri  .i;,7X;irX7;irXSXS2; ,[email protected]@@@@@@@@@@@@WWM
[email protected]@[email protected], :ii:,.....:i:,i;,;r, ..;r;iXXi,  ,i.;r2Xrrr::7S282. ;2X:[email protected]@[email protected]@@@@@@WWWWWM
[email protected]: ..  ....,::,,,.::...,:;i,7::i:  i.:;;2X;ii::r7r;, :[email protected]@@[email protected]@@@@@@@WWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMai  .:::,...... ,..,.,,:,.;,.::,  :. i:iX;i, ,r7;;i :[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@WWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX .,...,...  .  , .. . :, .:,. ,. i :r:: .;X7i,.ir:[email protected]@@@[email protected]@[email protected]@@@WWM		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
@[email protected]$x/:.....
@kkkkEW#[email protected][email protected]@@QOG$r:.....
kkkkkKW#[email protected]@[email protected]@@QG$x......
KEkkEW#[email protected]@[email protected]@@@QO$r;.:...
K##[email protected]@@@@[email protected]@kQOG+/;;:..
KW#[email protected]@@[email protected]@[email protected]@QG+/!?..
KW#[email protected]@[email protected]@QGx?i!;
[email protected]#[email protected]+i!
[email protected]##[email protected]$+ii
[email protected]#Ejxr/[email protected]@OO$j+
[email protected]@[email protected]$jxr/?!+KKkQQEEkQ/OO$j
[email protected]@[email protected]@EKW#@OOG$j+/??kG+/;[email protected]$
[email protected]##OOOOOGjr/!jG+r?!;[email protected]
[email protected]@[email protected]@kEWOOOQQG$xr/jQ$+r?;/@+QQOO
[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@Q$+i!xrrxj$
[email protected]@[email protected]@QO$x+QEkEkG
[email protected]/;;?$OkEkQQO$GQEEEEkk
[email protected]@@@[email protected]@$++i?!;;:GGkQ$kO$QEEkkkEk
[email protected]@@[email protected]@kG$j+ri?!!;/[email protected][email protected]
[email protected]$$G$+xi/?!;[email protected][email protected]@@@
[email protected]@[email protected]$GGG$jj+r?;QExi?;;[email protected]@
[email protected]$GQOOG$jx/?Q++r/?;::x+jQKK
+jj$GOOkkkkG$OQOOGjxrxO$j+r/?;::/??xk
[email protected][email protected]$+xi?;:!/??$
[email protected]@[email protected]$j+i?;;rrr/
[email protected]@@@WkQQOOG$$xi?;+jjr
/[email protected]@[email protected]@KEQQOOOG$jxi!$$$r
/[email protected]@[email protected]@QOOOOGjx?GGj/
//[email protected]@QOOOOGj+r$jxr
//[email protected]??iQKkQOGGG$jixxr++
//ixxxrrxxxx+$GG/[email protected]$$jx/r!?rxx
//irrx+xx+xrxj$+ri??!;!GEkQQjiii!;?ir
//irrx++++xrxjjjxri/?;;[email protected]$/??:.;?/
/iirrxjjj+++jGG$jj+/[email protected]?;:...;;
/iirrx+j$jjjGGG$j+xx/?//+QG+r?!......
/iirxrx+jjj$G$$$$jj+r/r++O$+r/?:.....
/iirx+x+++j$OGj$GG$j+rxj$OG+xii;.....
[email protected]@jj$G$$j+x+OOG$+rx:.....
[email protected]$+j$$$$j++GOGG$+/......
[email protected]+++jjj+/$$GG$ji.......
[email protected]@@k$+xxxi/?xjj+/........
[email protected]@@@@G+x!;:.:;:.........
irrx++j$$GOOQQQQQO$x/;:..............
irrxx+jj$GGOOOOOO$+i!::..............
rrrxx+jjj$GGGGGG$+r?;:...............
irrxx++jjj$$GG$j+r/?;:...............
irrrxx+++jj$$jj+ri/?;:...............
/irrxxx+++++++xrr//!;:...............
/irrrxxxxxxxxxrri/?!:................

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2020 ^^^
|
|