~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
BMWWWWWWWWWBWBBBBBWWWBBB0B00Z808aaaX7XXXXrXX77XrS7;777Xr7Xr;X7SZaXSa2ZZ0B080B008888Z8ZZZZZ22S77XSS2Z
[email protected];7i;ii;;rr:;;i7i,:,iii,::;S7rX2SS2aZZZ0Z88ZZ8ZZZZZaZZZZaa2SXSSZ
[email protected]@@@WWWBBBWBWBBBBWB00ZZZ2SSX7r;;ii::i,ii;::i;:ii,: .:..i::,,:irrXXXX2X2aZa2aZZaaZa222a2aaaaa22Sa
[email protected]@WWWWWWWBWBWBWBBB00ZZ2XX7XX7;ir;r7;rXX2X7SXX7irXiii,:.,,.,.::i,..i77XSX77XXSX2a2SXXSXXXS222222a
[email protected]@@@WWWWWWBBBBBB080aZ2XXr;;;i7XXX2ZS8ZZ880BZZ88X777Xr,,.......:....,:i:i;777XXX77X7XX7XXXSS2SS2a
[email protected]@@WWWWWBWBB000ZZZaXXXXri;i::i:::,,, .,,::,iZr,:XZai;::i,.. ....,.,..,:,i;ii;iir;;r;;777XXXXXS2
[email protected];:. ..,.,ii.:,7rrrrr:, : .,:;i:;:i:,,,...   .....:,,::iiii;;rr77XXXXX2
[email protected]@WWWWBBB0808ZaS2XXrr;ii .i;[email protected]@[email protected];:  ..,:,....   .  .,:.,,,:i;;;rrr;r77S
[email protected]@@@@@WB0088ZZaaSXSrrX: .::[email protected],[email protected],S;.   ........... ...........,:iiiiii;;rX
[email protected]@@WWWBB00888aaaXXX7;,.;i..iSr7:;7;X, ,,,..  ., ::i.X8SXr:.   .,........ ...,,.. ..,,,,::;;;X
[email protected]@@@WW00880ZZ2XXri,.ii:ir .i:i            ,.,:;ir:    ....  .............,,,,i;rX
[email protected]@WWWW00808Z2aari :,:,i:         ,.        ,:.      .............,,,i;r7S
@[email protected]@@@@B00880aS7r: ,;: ,:..    .:,ii;riiiii,,,. ....      ..     ..........,,:i;r7XXS
@[email protected]@@WBB08Z8aSi. .:,:.    ..:iir;;iii::i:ii:,,,,:,....,...    ...     .....,,,:i;rXXSSS2
@[email protected]@@@@B008ZS;:...,,,.   .,,:;r7;,.. . :ia0Z2X;  ....... ...    ....    ...,,,,:rXS22aaaa
@[email protected]@[email protected]@MW008Xi,.....,.  .,:;SZB0X,,iii:,[email protected]   .,. ........    ..   .  ,;XSaZZZZZZZ
@[email protected]@W08Zii::,:::   ,[email protected];;i:,:.:ir22SX::i:: .r7i.  ... ..        ,;XaaZ888088Z8
@[email protected]::::   :;[email protected];,    :rr;;, ,XZa7i,   ..      .i72aZZZ808Z088Z8
[email protected],   ,[email protected]@B000BZrra0ZXr7r   irX2SXXr,,SZa22S7: ...     ,;72aZZZ8ZZZ88Z808Z8
WMB0B00BaS2ZX  :[email protected]@B8ZZBWW8X;X88ZXiXX7rrX7Xaa2a2r:r0BZaaZaX7;:ii,. .,:;7SZZZZZZZ888ZZ800008Z0
[email protected];[email protected]@@Wa;;X2a22SXSX7SXSS22SXii8MMW8aXr;i:,,..:i,iX2aa222ZZZZ88ZZ80B008880
[email protected]@B8BWBB8a222SSaZ8BB02;i;XS22SSrX222SXS7rX8WWBZS7;,. ,i7XSZ0ar77X2SaaZZ888B000BBB000B
[email protected]@MMMMWWW0Z22SXXX7;i::i77Sa88Za2aaaaSaZ80B0000B88Sr;;i:,;;r7XSS2280B08SXS2a80BWWWWWWWWWWWWWW
[email protected]@@[email protected]@@B80Z0Z2aXXXXX;77X77X2Saa00BBa2S7277ii,:,:[email protected]@@@[email protected]@WWWBB
[email protected];7;.XSrrrX7i,i:::::[email protected]@[email protected]		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
[email protected]@@@[email protected]@kkEEkQjr///?/////////
[email protected]$jj+xiiir++$OQQQ+i//?////////
!!!!?r$kKKKEEkG$+xri?!;;::::::;!!?/x$OGx////iiiiii
[email protected]$xi/?!;;;;::::...:::::;!/xGO+i//iiiiir
?????/xjjj+xi/??!!!!;;;;;:::...::::;!!ijGG+iiiiiir
????//iiiii/?????!?!?!!!;;;::::::::;;!!?xGQjrrrrrr
??????/////??????/?/????!!!!;;::::;;;;!?/r$Q$xxrrx
?!!????????/?////i/ii//i//i/!!!;;;;;!!??/irjGj+xxx
!!!!????!??/////irxxxxrx+xrrr//???!!!!?//iirj$$j++
!!!!!????!?//iirxjj$jj$j$$$$$j+rxri?///iiirxxj$$j+
!;;!!!?!???/[email protected]$$xxxriirrrxxx++jj+
;;;!!!!!!?/[email protected]@@@QQGjjx++xx+++j++++
;;;!!!???/[email protected]$jjj$$$$jj+j
;;;!!!?//[email protected]@[email protected][email protected]$jjj
;;!!??//[email protected]@@[email protected]@@[email protected]@@@QQOG$$$
;;;!?//[email protected][email protected]$
;;;?//rxj$OkEkQO$+Q$i/[email protected][email protected]#[email protected]@@QG
;;!?/[email protected]@[email protected]@@KWEKW#KKEkQkEW##WWWWWWKKKKKEEkQG
;;!?/ix+GkkEkKKK####WWWWW##WWKKWW######WWWWWKKEkQG
;;!?/[email protected]##WWWKKKEKWWWW###########[email protected]$
;;!?/rjQKEKW###WEEkEEEEEKKWWWWW#########[email protected]$j
;;;?i+QEKKW##[email protected]@[email protected]@WWWWWW##########[email protected]$++
;;;?iGkKKW##Kk$xQEkKKQxrQWW#WWWWWW#########KQGjxxx
;;;?rOkKK##[email protected]@@[email protected]#######KQ$+xrrx
!!;?+GEK#[email protected]@kKQ$QkWWW#####[email protected]+xrrrr
[email protected]+iir/[email protected]@[email protected][email protected]$+xrriiir
?//rjO$jiii/ii//[email protected]@[email protected]@OG$++rri/iii
///i/?/r//[email protected]$OG$jxri/////i
?/??!!//rx++$O$j++j$$$jx+++j$GQQQOO$+xxjxi/??????/
??!!!????/iixj+jjGOGj+xjGOOO$Gj$j$$jx/?????!!????/
!!!!!!!!///irxxrrjj$x$j$jj$jrrrj+xxxri/????!?????/
?!!!!;!!!?!?///r+++rixxri/r+iiirrri//?!???!!!!?!?/
?!!!!;;;;;;;;!?/irii/r///?ii//ii/???!!!!!!!!!!!!!?
?!!!!;;;;;;;;;;;!!!!!??!!;!!!!???!!!?!!!!!!!!!!!!?
!!!!!;;;;;;;;;!!;;;!!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!??????!??
!!!!;;;;;;;;;;;;;;;!!!!;;;!;;;;;!!;!!!!!????//????
!!!!!;;;;;;!!!!;;;;!!!;;;;;;;;;;!!!!!????//////???

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2018 ^^^
|
|