~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
[email protected]@@@@@@@@@@@MMMMBaaBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]MMMMMMMMMM
[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]MMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMM0SS8MMMMMMMMMMM0X:      .X8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMMM0SS0MMMMMM8r..;SZWaiiZ2i   r2WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMMMMMM07X0MMZ,:[email protected]@MMa 7MWBX   ;[email protected]@MMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]:.:7aZ0a;7;:   ;XSZWMMMMWB0B0BBWMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@WBBB00BWMM0;Xa0, .i ,7;;riir.,    [email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@[email protected];Xi,r;i;r7ri;i .  ;;;;X00BMWB08800BBWMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@WB088ZZZB8iMM2::X2XrXX,:;Xi;0MMMS. ..   iMWBWWWB00800BBWMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@MMWB08ZZZZ8W:0M0X ,7X: i2ZS;X7SMMMa,...  . MMW00WWWB08880BBWMMMMMMMMMM
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@MMWB0ZZZ80WM7 ZaS;.. ;X..78Ma ,:0MW2 .,. ,, [email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected] .,:..,. 7WZ: :ai ,X0a, ..,,,: ;[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@[email protected] ,;,.::,, ;MMZSX. :SW0, ....,:, ZMMWWBB8a0WB8ZZZZ80BBWMMMMMMM
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected]@WB82S,iXi.ii:::. i;;:. iXrZ0r .....:, @[email protected]@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected];:::.:ii,.:,:;777;,:.  .:.,,, [email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@WB08Z2Xr7XBMMMWZXi:,:,,;;ii:..   .::.,,, [email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected]@WWWB08Z2X7;;7ZMMMMMMMMMMMB0a7.   .,,,..... [email protected]@WWBB0088Zaa222Z880BBWMMMM
@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@[email protected]@@WWB00Za2SX7;,[email protected]   ..,:,....... [email protected]@[email protected]
@[email protected]@@@@@@[email protected]@[email protected]@@@WWB00Za2SXXri, .:rri ,      .... ..,.... [email protected]
@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@WWWB08Za2SXX7r;:.  iXX.  X02. .    ..,,.. [email protected]
@[email protected]@@[email protected]@@WWBB08Za2SXXX77r;;.  .:::i: :,  ..    .,,... 8MWWWWWWWBB00088ZZaaaaaZZZ880M
@[email protected]@@[email protected]@@WWBB08ZZaSXXXXXXXXXS;    .  .,,,i:......,.... [email protected]
@[email protected]@@@@WWBB08ZZ2SSXXXXXSS2aZ087::,,...,.....,ii:,:,,,..... BMWWWWWWBWBBB00888ZZZZZZaZZ8ZW
[email protected]@@@[email protected];ii:,,,,.,.....,:,,,,,,.. BMWWWWWWWWBBB0000ZZZZZZZZZZaaB		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
@[email protected]$x/:.....
@kkkkEW#[email protected][email protected]@@QOG$r:.....
kkkkkKW#[email protected]@[email protected]@@QG$x......
KEkkEW#[email protected]@[email protected]@@@QO$r;.:...
K##[email protected]@@@@[email protected]@kQOG+/;;:..
KW#[email protected]@@[email protected]@[email protected]@QG+/!?..
KW#[email protected]@[email protected]@QGx?i!;
[email protected]#[email protected]+i!
[email protected]##[email protected]$+ii
[email protected]#Ejxr/[email protected][email protected]$j+
[email protected]@[email protected]$jxr/?!+KKkQQEEkQ/OO$j
[email protected]@[email protected]@EKW#@OOG$j+/??kG+/;[email protected]$
[email protected]##OOOOOGjr/!jG+r?!;[email protected]
[email protected]@[email protected]@kEWOOOQQG$xr/jQ$+r?;/@+QQOO
[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@Q$+i!xrrxj$
[email protected]@[email protected]@QO$x+QEkEkG
[email protected]/;;?$OkEkQQO$GQEEEEkk
[email protected]@@@[email protected]@$++i?!;;:GGkQ$kO$QEEkkkEk
[email protected]@@[email protected]@kG$j+ri?!!;/[email protected][email protected]
[email protected]$$G$+xi/?!;[email protected][email protected]@@@
[email protected]@[email protected]$GGG$jj+r?;QExi?;;[email protected]@
[email protected]$GQOOG$jx/?Q++r/?;::x+jQKK
+jj$GOOkkkkG$OQOOGjxrxO$j+r/?;::/??xk
[email protected][email protected]$+xi?;:!/??$
[email protected]@[email protected]$j+i?;;rrr/
[email protected]@@@WkQQOOG$$xi?;+jjr
/[email protected]@[email protected]@KEQQOOOG$jxi!$$$r
/[email protected]@[email protected]@QOOOOGjx?GGj/
//[email protected]@QOOOOGj+r$jxr
//[email protected]??iQKkQOGGG$jixxr++
//ixxxrrxxxx+$GG/[email protected]$$jx/r!?rxx
//irrx+xx+xrxj$+ri??!;!GEkQQjiii!;?ir
//irrx++++xrxjjjxri/?;;[email protected]$/??:.;?/
/iirrxjjj+++jGG$jj+/[email protected]?;:...;;
/iirrx+j$jjjGGG$j+xx/?//+QG+r?!......
/iirxrx+jjj$G$$$$jj+r/r++O$+r/?:.....
/iirx+x+++j$OGj$GG$j+rxj$OG+xii;.....
[email protected]@jj$G$$j+x+OOG$+rx:.....
[email protected]$+j$$$$j++GOGG$+/......
[email protected]+++jjj+/$$GG$ji.......
[email protected]@@k$+xxxi/?xjj+/........
[email protected]@@@@G+x!;:.:;:.........
irrx++j$$GOOQQQQQO$x/;:..............
irrxx+jj$GGOOOOOO$+i!::..............
rrrxx+jjj$GGGGGG$+r?;:...............
irrxx++jjj$$GG$j+r/?;:...............
irrrxx+++jj$$jj+ri/?;:...............
/irrxxx+++++++xrr//!;:...............
/irrrxxxxxxxxxrri/?!:................

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2019 ^^^
|
|