~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
, CIIr:,x  . ,ORO00OBWW x2OWWQ0XLLXXXH0HHHHHONBBBBBQKKKOO0000000H0OOOO0000000000000HHHHOL:HWLxxoOR
VO  ;WOt;1   I;NOH0OQWWRWWRNOOOOO0000000000OOOOOO00HHHHHHHHHHHH0RWWWROO00000000000HHHHR7 W2 :; L
:r:  rRIR0o, :R;oNOH0OKBWWQKO000000000HHHHHHHHNWWWKO0HH00HHHHHHH0O . xWWRRRWWWWWRB0HHHHW: W: WWW 3
oOQx 2.;Wx,:W2;xRWOHHH0OOOO00000000HHHHHHHHHHHBX;:rWR0ORO00HHHHHH0K3. ;S;;;;;;;xxxx7K0HHOW ;W cWWO H
,xVX.kh 1 :;;;.xWK0HHHH00000OKBO000000000HHHHQt   RRL;8K0HHHHHHONWo WW 2S32YIIk$xrK0HHNW hW LWW7 R
::c:77:  Or$kRQ0HHHXKWWWNOKKSXRRWWWWBO0HHHHW WW3 7W7 RK0HHHH00ONWx WO.WWWo. ,OWWOHHHW2 WL WRW: W
rLWk:r VtoQRRWQO0HHXNo.: Kx  kVrx;::xQO0HH0W WWW xWt WK0HHHOKOOKW, W2.WW.   $WK0HHW; W; WBW ;W
o;xkWRWWWWWWWRKO0HHHHQa. ,WW WR ;7oV02RK0HHKW. WWW xWk WK0HHHH0NOKW: W1:W2    WB0HOW :W ,WWW IW
0WRWWWWWRBQKOO00HHHH0OWW ,Wx WWW OWWL WB0HHBx hWW xWk WK0HHR: RWRW Wr:WX    WR0HNW aW RWx RR
.SWQNKKOO000KO00HHHH0KRW X 7WWW:;WV  WR0H0Rr  V xWk WK0HHW; ;RRo xWx;WW    .WN0HNW3WWR..: YWR
xOR0HHHXXHXOORNO0HHH0OQWx  8WWr Wx  WR0HORWx Wo tWY WK0HORW;  rWW,xWWh   xWKH0BW7:xWWXBWW0R
BWHHHHHHHHRx ;WK0HHHH0KWL ,W: VW0 WK  WR00OBWR x  :2 WK0HOQWWWWWWWWW:7WWWx   CWOH0W:  ;  xWXR
0WXHHHHHHHW: 2WO0HHH0OWW kWW, OW XWx WR000KRWWVoQWH2V WK000RY,,WWr,VW.tWRWW,  BWOH0W     WHR
0WXHHHHHH0W.xx WBO0HHHORW KWt , rWW, NR0HHOWhIWWWIVWX WK0HKL  ;  W:CWQRWW,  WR0HOWx    hWXR
0W000HHHHOW ;W ;WK0HHHOR: .WxxtVx.WWWrXNHHHR;  3  .O:WO0HBh    B.hRONWWW; .WN0HKWW   LWKLR
KWL0O0HHHKW ;W1 QWO0HHORWWWWWWWWWK WWWWN00HHW     0,WOH0BW:   ,W OROONWWW,;WOH0KRWN  ,WWQ0LR
Ix:0N0HHHKW ;WW WQO0HOBWNroWL 3W 8WNOO0HHOW2    IB;WOHOBWW   :WW BB00ONWWWBQ0H0OQWW2 SWWQOXLR
xx:VROHH0NW ,: IWK00OBS  .  W:xWO0HHHHKWWx   ;WhxWOH0NWWW  xWWH WN0HHORBNBO0HH0OBWWWWWK0HXLR
ox.hWO0H0KW BOW kBOHHRt    0c.WK0HHH0OBWWx  xWWkxWOH0OBWWW;SWWWS WN0HOO$33OO0HHH0KBWRNO0HHXLR
,cHxRK0H0R1 hW0:.;RK00BW:    Wh WN0HHH0OKRWWo rWWRk7R0HH0OBWWWWRKWt WK0KKrkr,RO0HHH0OOO00HHHHXLR
rX IW0H0W1Y2XWWSoKWN0OBWW,   XWW XROHHHH0ONRWWWWWKBS1B0HHH0OQRBKOOWr WKOk1r; 1W0HHHHHHHHHHHHHHXLR
7: ;NROHOBW7 ,$  7WOONRWW$  rWWW xWOHHHHH0OKRWWQOON23Q0HHHH0O00HHOWx.WNVxN1;xOB0HHHHHHHHHHHHHHXLR
: WWLQO0ORB     WO0ONRWWW,xWRQW:.WO0HHHHH0OOOO0H0KV2N0HHHHHHHHHHOW,:WRc83xXHRO0HHHHHHHHHHHHHHX8R
;:WI.OQ0HKW    xWOH0ONRWWWWROKW1 WN00HHHHHHHHHHH0OLLO0HHHHHHHHHHOW:;WK71xIW2QO0HHHHHHHHHHHHHHXBK
 x1x:tRO0NWW    WWOHH0OKBRBNO0ORB KWB00HHHHHHHHHH0OXX0HHHHHHHHHHHOW xWOrV1o7cROHHHHHHHHHHHHHHHR;.		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
Gj++++xxx++++xrrii/??!!!;;;::::...................
$j++++xxx+x++xrrrri//??!!!;;:::...................
j++++xxxxxx++xxxxrrii/???!;;:::...................
j++xx+xxxx++++xxxrrrii//?!;;::..:?:...............
j+xxxxxxxx++++xxxrriiii/?!;;:::./Qj!;!;:......::::
j+xxxxxx++++++xrrriii//??!;;:::./@@jijji??/!:..:::
j+xxxx++++j++xrrriii//???!;;::::!OEG+j$+xx+xxi?:::
j+++++jj$jjj+xrriiii//???!!;;:::!jEQj+jGj+j$O$::::
jj+jjj$$$$jj+xrriiiii//!;:::....;[email protected]$++j$jj$Oj;;;;
jjjj$$$G$$$j+xrriii/?!::::::::.:;iGKk+x++jj$Gi;!!!
$$$$GGGGG$$j+xrii/;;!?//::::;::..;+GkjxxxjG$j!!???
$$$GGGGGGG$$+i;;!!ir//ri!:::;;!;:;/$kO+xx+$$G///ii
GGGGGGGOGG$r;;;[email protected]$r??/jr/!;!//??!?rjG+xrxjGGirxx+
OGOOOOOOOj!?!r;?kEj!!?+Ojri//ii/?!;[email protected]$xrr$Qxjjjjj
OOOOOOOOx;+r?i;[email protected]?!rGGG+riiiirrii?/jQ+rrG+j$jjjj
OOOOOOO/[email protected]/KKOx;;/OQGG+iiirxx++xiiG$rr+$jjjjj+
[email protected]$rWEG/;/GKEOOGriirj+$KWEjr$x+$$jjjj++
[email protected]@[email protected]+!/GE##[email protected]$$$jj++xx
[email protected]@@[email protected]###[email protected]$r/ir+jG$+i/iG$$j+++xxx
QO/[email protected]@@[email protected]###K##KkGx//iirxrri/i$$jj+xxxrr
[email protected]###[email protected]?;!/iiiii//$$j++xxrrx
[email protected][email protected]+/;...://i////$$jj+xxxxx
[email protected][email protected]+?.....:!/////i$$jjjxxxxx
[email protected]$$GOOG$G?!..::..:!?///iG$$$$j+++x
[email protected]$$$G$j$j!;...::/r;??//r$$$$jj++++
[email protected]$x+$jGi!:::[email protected]?//r$$$$jjj+++
[email protected]+i+GG/!;/jEWWWWW$///+$$jjjjjjj+
OOOOOGQEKKEEEEEE+G$$rxjx/??rK###W##Gi?/$$$$$jjjjjj
OOOOOOGQEWEEKKEErjGOjjxi/?/xK####WK+i?rjj$$$$$$$$$
OOOOOOOGQKKEKKEkxxGQGjxi??/+OK##[email protected]//j$$$$$$$GGG
OOOOOOOGGQEKEKKO+xjOG+xi??ijGQW#WEG$x//+$$$GG$GGGG
QQQQQOOGG$kKKKK++$xGO+r/?/[email protected]@$i/j$$$GGGGGGG
[email protected]@xxjj$$GGGGGGG
@@@@[email protected]//[email protected]$$$$x///[email protected][email protected]$$$$$GGGGGGG
[email protected]@QQQOO$:[email protected][email protected]$GGGGGGGGOOO
[email protected]@QQQQ$?:/[email protected]$$jxj$$$OGOOOOOOOOOO
[email protected]@QQG;.!+/[email protected]@GriGQQQOOOOOOOOQQQQ
[email protected]:.:/[email protected]@@QQQQQQQQQQQQQ
[email protected]:;/[email protected]@@QQQQQQQQQQQQQ
@[email protected]$r..:;[email protected]+GOO$GOO$+GGQ$rrrOQQQQOOOOOQQQQQQ
QQOGjji..::!rOkExr$GO$$OO$+G$G+rxr+jjGOOOOOOOOQQQQ
j+xrii:.::;[email protected]+GGGjGO$jG$Gxrxirx+j$GGGGOOOOQQQ
ii///?.:;;?/$kEEK$$GGG$GGjj$j$xrx//xx+jGGGGOOOQQQQ
///??;:::!?i+kkkkWOGGG$$$jj$jjxrxr?rrx+$GGOOOOQQQQ
/????:::;?/[email protected]@W#WQG$$Gj+jjj+xxxj/rrx+$GOOOOOQQQQ
/????::;!/[email protected]##Q$$jj++++++xrOr/rx+$GGOOQQQQQQ
///??::!!?ir+GWKW####[email protected]?rxj$GGOQQQQQQQ
ii//?:;!?irx+O#W#####WQjj+x+jxxrOQr//jj$GOOQQQQQQQ
rrii!:;??rx++$K#######WKGj++++xjEGr/[email protected]

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2019 ^^^
|
|