~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
[email protected]@@@@@@@@@@@MMMMBaaBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]MMMMMMMMMM
[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]MMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMM0SS8MMMMMMMMMMM0X:      .X8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMMM0SS0MMMMMM8r..;SZWaiiZ2i   r2WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMMMMMM07X0MMZ,:[email protected]@MMa 7MWBX   ;[email protected]@MMMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]:.:7aZ0a;7;:   ;XSZWMMMMWB0B0BBWMMMMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@WBBB00BWMM0;Xa0, .i ,7;;riir.,    [email protected]
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@[email protected];Xi,r;i;r7ri;i .  ;;;;X00BMWB08800BBWMMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@WB088ZZZB8iMM2::X2XrXX,:;Xi;0MMMS. ..   iMWBWWWB00800BBWMMMMMMMMMMM
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@MMWB08ZZZZ8W:0M0X ,7X: i2ZS;X7SMMMa,...  . MMW00WWWB08880BBWMMMMMMMMMM
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@MMWB0ZZZ80WM7 ZaS;.. ;X..78Ma ,:0MW2 .,. ,, [email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected] .,:..,. 7WZ: :ai ,X0a, ..,,,: ;[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@[email protected] ,;,.::,, ;MMZSX. :SW0, ....,:, ZMMWWBB8a0WB8ZZZZ80BBWMMMMMMM
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected]@WB82S,iXi.ii:::. i;;:. iXrZ0r .....:, @[email protected]@[email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected];:::.:ii,.:,:;777;,:.  .:.,,, [email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@WB08Z2Xr7XBMMMWZXi:,:,,;;ii:..   .::.,,, [email protected]
@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@[email protected]@WWWB08Z2X7;;7ZMMMMMMMMMMMB0a7.   .,,,..... [email protected]@WWBB0088Zaa222Z880BBWMMMM
@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@[email protected]@@WWB00Za2SX7;,[email protected]   ..,:,....... [email protected]@[email protected]
@[email protected]@@@@@@[email protected]@[email protected]@@@WWB00Za2SXXri, .:rri ,      .... ..,.... [email protected]
@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@WWWB08Za2SXX7r;:.  iXX.  X02. .    ..,,.. [email protected]
@[email protected]@@[email protected]@@WWBB08Za2SXXX77r;;.  .:::i: :,  ..    .,,... 8MWWWWWWWBB00088ZZaaaaaZZZ880M
@[email protected]@@[email protected]@@WWBB08ZZaSXXXXXXXXXS;    .  .,,,i:......,.... [email protected]
@[email protected]@@@@WWBB08ZZ2SSXXXXXSS2aZ087::,,...,.....,ii:,:,,,..... BMWWWWWWBWBBB00888ZZZZZZaZZ8ZW
[email protected]@@@[email protected];ii:,,,,.,.....,:,,,,,,.. BMWWWWWWWWBBB0000ZZZZZZZZZZaaB		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
Gj++++xxx++++xrrii/??!!!;;;::::...................
$j++++xxx+x++xrrrri//??!!!;;:::...................
j++++xxxxxx++xxxxrrii/???!;;:::...................
j++xx+xxxx++++xxxrrrii//?!;;::..:?:...............
j+xxxxxxxx++++xxxrriiii/?!;;:::./Qj!;!;:......::::
j+xxxxxx++++++xrrriii//??!;;:::./@@jijji??/!:..:::
j+xxxx++++j++xrrriii//???!;;::::!OEG+j$+xx+xxi?:::
j+++++jj$jjj+xrriiii//???!!;;:::!jEQj+jGj+j$O$::::
jj+jjj$$$$jj+xrriiiii//!;:::....;[email protected]$++j$jj$Oj;;;;
jjjj$$$G$$$j+xrriii/?!::::::::.:;iGKk+x++jj$Gi;!!!
$$$$GGGGG$$j+xrii/;;!?//::::;::..;+GkjxxxjG$j!!???
$$$GGGGGGG$$+i;;!!ir//ri!:::;;!;:;/$kO+xx+$$G///ii
GGGGGGGOGG$r;;;[email protected]$r??/jr/!;!//??!?rjG+xrxjGGirxx+
OGOOOOOOOj!?!r;?kEj!!?+Ojri//ii/?!;[email protected]$xrr$Qxjjjjj
OOOOOOOOx;+r?i;[email protected]?!rGGG+riiiirrii?/jQ+rrG+j$jjjj
OOOOOOO/[email protected]/KKOx;;/OQGG+iiirxx++xiiG$rr+$jjjjj+
[email protected]$rWEG/;/GKEOOGriirj+$KWEjr$x+$$jjjj++
[email protected]@[email protected]+!/GE##[email protected]$$$jj++xx
[email protected]@@[email protected]###[email protected]$r/ir+jG$+i/iG$$j+++xxx
QO/[email protected]@@[email protected]###K##KkGx//iirxrri/i$$jj+xxxrr
[email protected]###[email protected]?;!/iiiii//$$j++xxrrx
[email protected][email protected]+/;...://i////$$jj+xxxxx
[email protected][email protected]+?.....:!/////i$$jjjxxxxx
[email protected]$$GOOG$G?!..::..:!?///iG$$$$j+++x
[email protected]$$$G$j$j!;...::/r;??//r$$$$jj++++
[email protected]$x+$jGi!:::[email protected]?//r$$$$jjj+++
[email protected]+i+GG/!;/jEWWWWW$///+$$jjjjjjj+
OOOOOGQEKKEEEEEE+G$$rxjx/??rK###W##Gi?/$$$$$jjjjjj
OOOOOOGQEWEEKKEErjGOjjxi/?/xK####WK+i?rjj$$$$$$$$$
OOOOOOOGQKKEKKEkxxGQGjxi??/+OK##[email protected]//j$$$$$$$GGG
OOOOOOOGGQEKEKKO+xjOG+xi??ijGQW#WEG$x//+$$$GG$GGGG
QQQQQOOGG$kKKKK++$xGO+r/?/[email protected]@$i/j$$$GGGGGGG
[email protected]@xxjj$$GGGGGGG
@@@@[email protected]//[email protected]$$$$x///[email protected][email protected]$$$$$GGGGGGG
[email protected]@QQQOO$:[email protected][email protected]$GGGGGGGGOOO
[email protected]@QQQQ$?:/[email protected]$$jxj$$$OGOOOOOOOOOO
[email protected]@QQG;.!+/[email protected]@GriGQQQOOOOOOOOQQQQ
[email protected]:.:/[email protected]@@QQQQQQQQQQQQQ
[email protected]:;/[email protected]@@QQQQQQQQQQQQQ
@[email protected]$r..:;[email protected]+GOO$GOO$+GGQ$rrrOQQQQOOOOOQQQQQQ
QQOGjji..::!rOkExr$GO$$OO$+G$G+rxr+jjGOOOOOOOOQQQQ
j+xrii:.::;[email protected]+GGGjGO$jG$Gxrxirx+j$GGGGOOOOQQQ
ii///?.:;;?/$kEEK$$GGG$GGjj$j$xrx//xx+jGGGGOOOQQQQ
///??;:::!?i+kkkkWOGGG$$$jj$jjxrxr?rrx+$GGOOOOQQQQ
/????:::;?/[email protected]@W#WQG$$Gj+jjj+xxxj/rrx+$GOOOOOQQQQ
/????::;!/[email protected]##Q$$jj++++++xrOr/rx+$GGOOQQQQQQ
///??::!!?ir+GWKW####[email protected]?rxj$GGOQQQQQQQ
ii//?:;!?irx+O#W#####WQjj+x+jxxrOQr//jj$GOOQQQQQQQ
rrii!:;??rx++$K#######WKGj++++xjEGr/[email protected]

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2020 ^^^
|
|