~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
kR0XOHhXLVkLWO118LOkxxxrx;;xxrxxxrcok82CVSorrxxxxxxxxxxx;xxxxxxxxx;xxxrrxxx;:,xxxxxxxxxxrxxx;x;;xx;x
73tCSSSSI$ok2IV0NRWWKthWko7xxx;xxr7$1oo1too777rrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;xrx; ::xxx;,;xxx77rxxxxxxxxx
c7xxxroo7132VLHh2k1ILOWWWOQOOXVorr$7rrc77r777oooooo77777rrxxrxxxxxxx;. .,rx.:,,kI; ::xrr;xrxxxxxx;x
o2rxxrr77otIkCkt7rr7thOWRkhBWWWOQWWRt77r7o777777o7oo77o777orrxx;::;rx ..:$o:,;;k2x :,,rx :,xxx,,x;x
ra7xxxxxxrrrrrrxxx71k22VRKLKWRWWWWWWCok3t1r777777777777rcox,x7r.  xo:,:,x,..:.:;;.,;;ox ::rx. .:;x
x7xxxxxxxxxxxxxxxxrc77771ktt8BWWWWWWWWBQRhxr7777777777777; .;k,:::rx,:   .  ..,,;x::;;7o ::;x
xcxrxxxx;;;;;;;xxxxxxxxxrc7cthBWWWWWWWWWWWXr777777777c7o1r :.;1;::    ...;,,,,::  ..::;r,:;;rx
r$r7777cxxxxxxxxxxxxxxxxrrr7tC8VYI8WONWRLBB$7o777$I2Y17r1r.:.    ..:::...,,,,,,,,,,,::.  .::::;
7Ioo177oo$1ooo77cxxxxx;;;xxxxxxxxxr1IVL2hBV771to777$11t$1c   .............,,,,,,,,,,,,,,,,:::. .
oC$oo$$o11111111t$ocrcrrrrrrrxxxrrrxrr771or7oooooo77oIIIt2; ...::.....:.::..:,,,,,,,,,,,,,::,:,,,,,,
oS$ooooooooo$$$$$11t11t1$$11o$ooo77rrrrrrr7ooooooo7o7ooo1Yx ..:::.:::.......:,,,,,,:,,,,,,,,,,,:,,:,
oI7ooooooooo$$$ttt1$$$tkkt1111$$$oooooo7oo$$oooooooooooo$Cx .:.....:........:,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,
okoooo$1$$$tI33IS2I11oc7t$77$1$$$$$$$$$o$$$$$$$$$$oooooo$kx .......:..::....:,,,,,,,:,,:,,:::,:::::,
7Ioo$$$11$1t11ao$1$t1o7rrro$111111111$11111$$$$$$$$$$$$$12; ..:.::.....:....:,,,,::,,,,:,:,,,;,::::,
7a7$1111t17rr77oo1$oo1tttttttt1111111111ttt11111111$$$$11V; .:..::.:.::::..:,,,,,;,,:::::,:.:;;;,::,
12at111$o77o$1111111ttttttttt11t111111Ik3Skttttt1tt1111$1V, ..::::::::::::::,,,,:;;,,::,,,:..,,,,::,
1S11111111ttt1111111ttttttttttaIttt11Ix .xYkIItIaIka111t2: .::::::::..::::.::::::,,,,,,,,::.::::..:
1Y11111tt1t1111111ttttattttttttttaattSx  ;,r:r:x,.rYSI3k8: .::..::....:...::. .::,,,,::...:::..:...
12tttttaataIatItttttIttIIIIttttttttta27.::: . . . .,rk7kI..::..::::::::::::::...::::.... ...:..:..:
aVtIk3I3S8HOVVO8YY2C3kkkCk3CkIII33IIIV1.,,,,.:,,,,:: ;.;, .::::::::::....:.::..................:...
1k7$o7rrrc77$I222OQ2tkSIataIIII3I3III87.,,,,,,,,;,::::..:,.::::... ..::...::.:.............. ....::
7t7xx;x;;;;;;xx7tkI$7oIIIIIIIIIIIII3kLr.,,,,,,;;;;;,,,,..:..::::::.:..:............................:
1Vtoo1ooo7o11aata11I33I33333kkkYkY2C2O7:,;;;;,,,:::: .:. .:..::::::::..: .:::::.::::::,::::::::....
IXkSY2222222YCk3I3kkkkCS2SVV2VV1Voo8x;;,,,,::..:. ,: :,: :::: .::.:::.., .::::::::::.::::..:. .::...
thkSCCCSSCSCkkSS22Vhhh2Y1Sx1;;; : . .:::.:,.:,:.,: :::::::: .::..::::,,:::::.:::::....:..:: ::::::		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
!!!;;;;!!/!;;;;;;::::::::::.......................
;;;;;;;;;/?;;;:;::::::::::........................
;;;;;;;;;!/;;;::::::::::..........................
;;;;;;;;;;!?;::::::::::...........................
;;;;;;;;;;;?!;:::::::.............................
;;;;;;;;::;!?;:::::::.............................
;;;;;;:::::;??::::::..............................
;;;;;;::::::;/!::::...............................
;;;;;::::::::;/;::................................
;;;;::::::::::!i!::...............................
;;;::::::::::::!i!:......;ix+x/:..................
::::::::::::::::;i!:[email protected]@Qr:................
:::::::::::::::::;i?::+x!!xGiGEEQx;....:..........
:::::::::::::::::::i/x?r$$++jOEKEGr!..:;;:........
:::::::::::::.:;!!;:+rGQQQG$GQEKKk+r!;;!?!;.......
::::::::::::::;!??!i/j$OOQOOGOQKKKO$i!;!??!:......
::::::::::::::!?//?r/OOOQQOO+!+EKKEEi!!!???;:.....
::::::::::::.;?/i/[email protected][email protected]!!!!?/?!;.....
:::::::::::::!?/[email protected]/$KKKEj;!?!?//?!:....
::::::::::::;!!;[email protected]@KKEKi;!?/?/i/!;....
:::::::::::;!;;[email protected]@[email protected]?;!?/?/i/?!:...
:::::::::::;;;[email protected]@@[email protected]@kKEKEE!;!?/iiii?!;...
::::::::::;;;!/[email protected]@!;!?/irrr/?!...
::::::.::::;!/rjO$/;!!!/[email protected];;;!//rxxr/!:..
:::::..:::;!?i+$QQ+ir+OQkKKKKKKKKKQ!;;!?/irxxr/!..
::::..:::;;?/[email protected]@OKWWWWKKKKO!;;!?/irxxri?;.
:::...:::;!/[email protected]@EkEWWWWWKKKKO!;;!?//irxrr/?:
::....::;!?ixj$GGGQEKKKKKKKEKKKKKWG!;;!!?/irrrri/!
.....:::!?ir+j$$j+xGkEKEKKKEKKKKKKG!;;!!?/iirrri/?
.....::;?/r+jjj+xi/[email protected]$!;;!!??/irrrri/
....::;!?ixjjj+ri/[email protected]@x!;!!!??//irrxrr
...::;;!/ix+j+ri//[email protected]@@kkkQ+/!;;!!??//irrxxr
...:;;!?/rx++xi/?x$$$j+xi/rjjjj+r;:!;;!!??/iirrxxx
..::;!!/irx++r/?i$$$jxrii?:.:;;!;..!;;!!!?/iiix+++
.::;;!?/rx++xi?/j$jjxri/!....:?i?;.!!!!!!??//ixxx+
::;;!?/irx++r/?r$$jxii/;....:/xr/!.;!!!!!???/irx++
;;;!!/irx++xr/?+$j+i/!:....:?r+x/!.;!!!!!???/irx++

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik


# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2018 ^^^
|
|