~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
ii, ,i: .. :::::;rXXrii7;;iii::::,.  ,,:::,,.. ..,,,,,,:,:::,,,.,X;.,::::::::iiiiii;rX2ZBZ7Z8aZZW
i;:::i,,,..,.,,irrXXr,.:i:iii::::,,,.,      ..   .,::::i, :MM.,::::,::::iiiiiir7Xa0;rSXZBB@
i;;ii,... .,,.:XX7X;,,:i:iii::i:::,...   .iXZ8BWW0ar,  .,:.,0W .Xi.,::::::::iii;i;rrX2r:rS80Z8W
ii,:.....  ,,..SX77;i;;ii::ii::::,.   .rZBB0880MMMMMMB7 .,.MMMX ;i,.,::i::iiiiii;;i;i:XaZaSXXZ
::...:i;;;;:,. iSX7rrr;iiii:iiiii:,..  ;Z008888000BWWMMMMMS ,:;ii;  ii,,::iiii::iiii;i..rSXrrr772
:::;XXXXX77rr;: rX7r7r;;ii::::,ii,,, ,SZ2XXX2aZZZZ800B@MMMMW        ,::::::,:X0W7;;irrr7X2
:i7SSXX7;;;;;ri, ;X7r;;;;i::, ...,. ,a2X77rr7XSS2SX2800BW@MM@  :77X2808ZXi  ,i;i;ZMMMi:;;rXXXXS
iXXX77r;;iiiiii:, :;rr;;ii:,,..   X27r;;r;;;r7X7rrXaZZ8B@MMa ,XZ00B@MMMMMMM0i i8MMMWZr.:;r77XXXS
;X7rrrrr;;;;ii::,.  .,,,,..    :SXr;;;;;;;;r:7S;iaZZZ8BMMMXrXSS2Z0BWW@MMMMM0 i2M0a7.i;;7777rX
r7rrrrrr;;;;i::,::,.  .,::::::.  rS7rr;;;;;;iri;XXr2aZZZZ0@M0:;7XXSSS2ZZ0W@MMMM  :Zai i;;rrr;;X
r7Xr;;;;;i;;i:::,:,..:;777r;;;;;;ii. iS7rrr;;;;;;;;r77XS2aZa2ZBW8,:i;77XSSaaa8BW@MMM: ;WW;.i;;;rrr7
rXX7rrrr;;;;;;i:::.:7XX7rr;;ii:::::: X7rrr;;;;;;;;r7rr77XSSa808B,ii::iirXX22aZ0WWMMX:;.SMM7 ir7rrr7
rXXrrr;;;;;::;;i::;XX7r;;;r;iii::::.. iXrr;;i;;;;;;;;:,;;X22SZZMS ::,...:r7XXS2280BM0  :8MMZ;iiii;7
rXX;;;;iiii:,:,,.iX77rr;;rr;;iii::,,  ;7r;;ii:iiii;ii;rr7XSSX2Z ,::i::::;rrXSXXa80MMSBMM@0WMMM0ZSX7
r77rr;ii:,,,,. .7X77rrrr;;;ii:::,,,. . :i:,,..  ..:irr;r722Xi .ii;;;;i;;r;r7XSa8BWWMBX:. .; i7SZW0
r7;r;;;;::,,:,.,.7X7rr;;;ii,:i::,,...  .SZ0BBWB0ZSX;,,:i7XrX  ,iii;;;;;;;;rrrXZ27;.       r
7Xr;;;;rr;;ii:::,rS7rr;;;;;i::i:,,. :Xa8BMMMBBMMMMMMMMWar. iB: .:i::ii;r;;rr;;XS;:r:  .,,,... ,:,.:
7Xrrrr;;;;;;;;ii:iXX7r7rr;;ii::i:.:SZ0B0Z2aZ00BBW@MMMMMMMB. 2MX ,:r7X7iiii;7a2;;7i .,:::,,:,:,::ii
7X7rrrrr;;;;;;;ii:i77rrrr;;;iiii,;ZZ2XZZ2X28B0088WWBWW@MMMMi ;0Z;.;7rS@a .XZ27r; ..,::iiiii;;.,::i
XX777rrrrr;;;;;;ii:ir777r;;r;i;:i2XX7rXSSaZZZZZ8000BBBBW@MMM. .;,. ..XM8:aZ27r.,:..,:iii;r;;7r,,:,i
XSX777rrrrrr;;;;;ii:::;;::ii,,,,22XXrrr7rXXXS2aaZZZ8000BW@MMZ ;SZW7  ,WMZ22 ,X..ri.:iii;r7rrri.,iii
X2XXXX777rrrrr;;;;ii:,.,,,:.  iZXXX7r77rr7XXXSS2ZZZZ8000BWMMM@02r@S :WMMZX i;i;77rii;rr777;:rXSiii
SaSSXXXXX777rrrr;;iii:::::::,:.Xa7X7r77rrr77XX7X77SX2aZaZ8WMMX  :MMWWWBMMMMMM@0ZSXr;7rr;: .;rr:,r
2Z22SSXXXXX777rrr;ii;riiiii;;i,XZrXX;i;rrrr;;rr7rrXr;rXaBBBWM, ,2BB0B0ZZB@MMMMMMMM0X::,.     i
aZ222SSSXXXXX77rr;;77r::;;::i: ;Zr7X7;:irrrrii;r7rrXX2ZZZ88BM: XWWa7XZZZ0888BW@MMMMMM0Z0BWWB8X,  ,		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------


           |__
  --==/////////////[})))==* 
           |\ '     ,|
            `\`\   //|'              ,|
             \ `\ //,/'             -~ |
     )      _-~~~\ |/ / |'            _-~ / ,
    )(     /' ) | \ / /'           _-~  _/_-~| 
    (( )     ; /` ' )/ /''         _ -~   _-~ ,/'
    ) )(     `~~\  `\\/'/|'      __--~~__--\ _-~ _/,
   ((___)     / ~~  \ /~   __--~~ --~~ __/~ _-~ /  
    | |     |  )  | '   /    __--~~ \-~~ _-~
     \(\  __--(  _/  |'\   /   --~~  __--~' _-~ ~|
     ( ((~~  __-~    \~\  /   ___---~~ ~~\~~__--~
     `~~\~~~~~~  `\-~   \~\ /      __--~~~'~~/
            ;\ __--~ ~-/   ~~~~~__\__---~~.,,,
            ;;;;;;;;' /   ---~~~/__-----_;;;;;;;;,,
           ;;;;;;;'  /   ----~~/     \ `;;;;;;;;;;;;,
           ;;;;'   (   ---~~/     `:::| `;;;;;;;;;;;;;;.
           |' _   `----~~~~'   /   `:|  ;;;;;;;' `;;'
        ______/\/~  |         /    /    `;;;;;  `;
       /~;;.____/;;' /     ___----(  `;;;/     ;;;" 
       / // _;______;'------~~~~~  |;;/\  /      ;;
      // \ \            / ,| \;;,\      `
      (<_  \ \          /',/-----' _> 
      \_|   \\_         //~;~~~~~~~~~
           \_|        (,~~  -Tua Xiong 
                    \~\
                     ~~
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2020 ^^^
|
|