~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
tt7XXXc;;ii.  ...   .,...,..i. ..::......i1C;:ciic77A9B#[email protected]@[email protected];;7tnnSSnnnttttCX77777YYX
ttYYYYv;iii,  .,,.......,...,,vi.,:::iii....:7Cv;;i7zz#$#MMW0MM#nYU7,Iz1;;vt11n1n1tttttCCX777777YC
tXvv;;iii;i,.  .i:. . ,::. ,i7;;;;vYv77i,,,:vc;i..vbMMMMMMMMW .QMMI##Y,YvQ677ttttttCCXCX7777X7YC
t7iiiiiii;v:. . .iY: i. vi;..,cYv;i7;;icoo7i..;;;Ct:[email protected]#[email protected]@E;icMM$tYCtt1ttttttCXCXX77t
tYiiii;;;cYi:... ,cC. ,;. i;Y;.,:C;i:ii:v;;[email protected]@@[email protected]@M##[email protected]$0$vcQMMMAYt1n11111tttttCX7t
t7;;;;vcY77;,:.. .;Cc. :;..v;Y;.,7v,:.:::[email protected]@#[email protected]@@@@@@[email protected]#@M06:,[email protected]
ttcvvcY77C7c,i,....iit;. ,; ,i;7;.:7:.::ic0#MM0A7;[email protected]@@###@@@@MMMMMMMMMW1MA [email protected]
tSYccc777CC7i,:,.,.,::Yv..,:..,.Yc.;c:[email protected]@#07: @[email protected]#@@####@@@@[email protected],[email protected]
1S77777XXCt7;,,;,:..i:,v;........7;:vciv1W#BEY:[email protected]@#@@@@@@#@@##@MMMMMMMM [email protected]@X1ozonnnno2UUUUI
t1Y777777XtXYi.:.:,.,;:.:i.::.. .iivYvX8##BQ0#[email protected]@@@@@[email protected]@######@@[email protected]
tCcYYY77X7Ct7;:,.,i. i;:.::.,i;.  .:;;[email protected]@#@@[email protected]@@@@@##@@@@[email protected]@@@@@@MM7tbBMMMMS1ozIU6996AIo1o
tXYYY77XXCtttc:::.:i. :vi.:,..:c;. ..;tCtIEQ$#@@@@[email protected]@@@##@[email protected]@@@@@[email protected]
tCYY777CtttnoX.,: .,;..;7i,i:....;;i;[email protected]@@[email protected]@@###@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@[email protected]
ttY7X7Xttttt1oi,i. ..i,.:Y;,:::. ..i;[email protected]@@@@@@[email protected]@@##@@8Q#@@[email protected]@@[email protected]@MQ;[email protected]@[email protected]
ttY7777777XXCn1.:: ..,...:i:.,:.., ,;[email protected]@@[email protected]@@@@[email protected]@@@@#@@[email protected]@@@$0#[email protected]@9bE89Uzz22IIIII
tCcY7777777XC12C,:  .. ...,:..:,:v:...,[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]#[email protected]#@MMMM#UZ6UIIIAAA6AUUU
tXcY7777XCCCttoAnvi .. . ..i;;i,..,:;,.:cnA0W$##@@@@@@@@@@@MMM#[email protected]#@@MMMMAiIUUA69Z996AUIU
tCY7777XXCtttt1SIz7. ..   ..,,,i;i::i::.iCZQB$##@@@@@@@@@#$E21cXI8W#[email protected]@MMMMMMc.26Z888Z96AAUUU
tCY777XXXCCtt7v71291..:;,.   ...,ii:,;tA9EB##$$##@@@@@@#@[email protected]#[email protected]
ttY777X7XCCCnv.,;7b01 .i7c:. ......,:;[email protected]@####@@@@@@@@@@[email protected]@#$#@[email protected]#MMMMMMM#CZEb89AUU68EEEZ
ttY77XXXCtttnX  .cbBS .:ici:...,..i7t111UQB0Q#@@@@@@@@@@@@MMMMMMMMMMMMMMM#AMMMMMMMMM0S2IIA9b0QQQ0Eb
ttY77XCttt1nSI7   iX. .i77i,.,:iYnIIU1v:iYA$####@@#@@@@@@@@[email protected]@MMMMMMMQAAbQB$BW0bb8
tt77Cttttt1nzA6ni     .i;i::,,...,,.,YIAA80WB######@@@@@@@@@[email protected]#0Z#@@MMMMMMMMMMMMWQWQEbZ988
1nXCCt111nn11ttnti      .... .:tbWBW08AzozI98E0QWB$####@@@@@@WA0#@@@@@MMMMMMMMMMMMMM#ZA9999Z9
toCtttttC7cvv;;YXX. ,;.       .:c1oIA66AAIA6988bEEEEEb9921,   Y#[email protected]@MMMMMMMMMMMMMMMM0IU998Z		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

      /`/ `/\
     / /  / \
     / 6 6 (  )
     \/   \_/
     (_o___/ \_
     '--'\_.-'\_       _____,
       d`)  ~^~^~^~^~^~^~^~\__,-'
       /           \
       |        /   |
       ;   |     \   /
        \/ ,/      \  /
        / /~~|~|~~~~~~|~|\ \
       / /  | |   | | `\ \
       / /  | |   | |  \ \
     .-' (  .-' |  .-' | .-' \
   jgs (,,,_) (,___)  (,___) (,,,_/
  '''''"""""'''""""""'''""""""''"""""'''''
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2019 ^^^
|
|