~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
oX1IIIttIttIIt11oo$1111o$1o11tt1$tt1111tatttaVtxxxx10YSVLh22SVhLXXVt7r;;;;;;;,;,;x,,,;,,;;;xx;x;;,,,
;32IttaIIII33kIaat$$11111$$$111tt1oo$t1o1ttIV;   ;Y$x;rkCCS2VYCkY2St77x;;,;;;;xxxxx;;,;,;;;,,:,;;
;,rYkIIIIIkII3kI1$oo7oooo$ooo111o1aCt$1$11$a.    .  ..,,,xr3LY2Y2VV8217x;,:.:,;,,,::,,:::.:;,,
;,:x3IIttIIatI33It$o777777o$tt$$8QRNKtt11$17        .. ..,xCISIaItaI3Yk17x;;,:,::,;;;;;::,;;
;x:,II$$111ttt333C3t1o1o7oakxrCSt7xxxx3I11tN, . :;,::,:: :: .  ::r288kIkkICY2VhYt$x;;;;;;,,;xx,;
;;::,It1tatI3tI3kkCk3ItI2t3c;:;;:;xxx;x311V$ .,,,;;;x,,. ,,:   .::.:;8QLXONQBNNBKOQOLt17xxxxxx;;
;x;,:;kII3at111tII3C33k7,::::x;,:xrxx;r31I1 ;2,::::.. .. .,x,::.    :8BLLHHLh8h8h8LHKX83ooo$rrx
;;,,;,xI1$111111t3txxxx;. ...;ox,:,,,731Iar1NBkor:   .:..:,,,:. .::..  OHV2SCCkkkS2V8LLLXX2Ia$rx
;x;;;;,xIIttttt1I$;;;;;,,,:... .x: .:xIoo$SXLYChOR,    .   .:,,,:.. xOVC3IIaIIkkkCSSY2Vh2Ck3kI
;;;,,,;,xYI1ttt33;,;;;,,,,,,,,,::,7kVYt$$tIkS22VVR; ... ..::...,,,,::::.:rWLkIIIttat111$o77r7777o7r1
;;;;;;;x,xk31tkt;,;;;,,,,,,::,,,,xQ2kttIt1ttIttakH1 .. :xrrrox;;,::......:;LYIt1$oo1o7crr7o7777ooort
;x;;;;,;,;ottt1;,;;,,,;,:.:,:.::.;Lt7oooo777oo$tkLL... ;;;,,;:.:..  ... ::r2tatttttttIkIIItI3kItt$I
,;,;;;;;;,xY2Vx:,,,,,::,,. ,:..::.;aor7o$$o7o777$CL: ..;: :    .....  x2tt3kkCCktt1oo77o7crrcrt
;x;;xx;;xx;$h7,,,,,:::,:,,;tr....:.xC$ooot1ooo777$Xx:,,,:  ...........:. :rktt$tt1$oocrrrxxxxxxxx7
;x;;;;xx;;,;o:.::,::::::,:.xWa, . .,Y23t111tt11ook7,,:..:.............. . .;rt7crrrxrrr77rrrrrrrxxx7
,,;,,,;,,,,,cx;, ::,::::::.,WWWo .:.,c17$tooooocot... .::...::......... x0ao7o77crrrro7r7777rrrrro
;;;;;;;,,,,:;taL, .::::::.xRX0Wt::,,:.:xorxxxrro7...  ,:...:: ...   ;krr77o1at1oo7c7777oooot17t
;x;;;;;;;;;;:rI3Y. ....:...k22XN2a2hIrrI1o$1o7$a, ..  ::....:. ..:..;1L1rrrrrc7o111777777o$$1$7rt
;x;;,,,,;:;,:;$$Lr .::::::.1CaCChLC3tkk11$$$1$Yx  x, ::...:: :I8V28Kh17rrrrxxxr7ooo1$o777rrrxrr1
,x;,,;;;;,,,::;rVO; ..:::,:,VttkIkkCkItItIa1CYY;  rRX7: : .:: . r0kao77rr77crrrxxx7r777rrrrrrrrx7
;xx;;xx;;;,;;::7VN$:. .,::.:Lkkk33kk3ktoooo1; :. ,70kkXQ;.: .:, 7tcrrro777cccrrrxxxxrrrrrrrrrrxxc
;;,;;;,,,;;;;;;;o7:.. :::. ;217o7o$ooo7rr7r :;7tLI77771I:.:...,xttrrrrrrrrrrrrrcrrxxxxrrrccrrrrrr7
;x;,;:,,,,x;,:,::, ...:,.. .,I1o777r7o77rxrr,;71t$rrxrrcoCc.  ..$arrrrrrcrrrccc7rrcrrrrxxxrrr7r77ro
;x;;;;;;;;,;;;;::;,....::..::tSo7r77r77$1rrrrxx;;;;;xxxxx;:..:. .xxxxxxxxxrxxrrrrrrxxrrrxxrxrrc7rrt
;xx;;xxx;;;;;,,;,rx  ::.  ,;77rrrxxxxxr77ccxxx;;;,,,   ..  ,;;;;xxxxxxxxxxxrrrrrrrrrrrrrrrrr1		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

       o
          O    /`-.__
             / \-'^|
       o      T  l *
            _|-..-|_
         O  (^ '----' `)
            `\-....-/^
       O    o ) "/ " (
            _( (-) )_
          O /\ )  ( /\
           / \(  ) | \
         o o  \) ( /  \
          /   |( )|   \
         /  o \ \( /    \
      __.--'  O  \_ /  .._  \
      //|)\   ,  (_)  /(((\^)'\
       |    | O     ) ` |
       |   / o___   /   /
       / _.-''^^__O_^^''-._   /
      .' / -''^^  ^^''- \--'^
     .'  .`. `'''----'''^ .`. \
    .'  /  `'--..____..--'^  \ \
   / _.-/            \ \
 .::'_/^  |            | `.
     .-'|            |  `-.
  _.--'`  \            /    `-.
 /     \           /      `-._
 `'---..__  `.         .´_.._  __    \
      ``'''`.       .'gnv  `'^ `''---'^
         `-..______..-'
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2021 ^^^
|
|