~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
kR0XOHhXLVkLWO118LOkxxxrx;;xxrxxxrcok82CVSorrxxxxxxxxxxx;xxxxxxxxx;xxxrrxxx;:,xxxxxxxxxxrxxx;x;;xx;x
73tCSSSSI$ok2IV0NRWWKthWko7xxx;xxr7$1oo1too777rrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;xrx; ::xxx;,;xxx77rxxxxxxxxx
c7xxxroo7132VLHh2k1ILOWWWOQOOXVorr$7rrc77r777oooooo77777rrxxrxxxxxxx;. .,rx.:,,kI; ::xrr;xrxxxxxx;x
o2rxxrr77otIkCkt7rr7thOWRkhBWWWOQWWRt77r7o777777o7oo77o777orrxx;::;rx ..:$o:,;;k2x :,,rx :,xxx,,x;x
ra7xxxxxxrrrrrrxxx71k22VRKLKWRWWWWWWCok3t1r777777777777rcox,x7r.  xo:,:,x,..:.:;;.,;;ox ::rx. .:;x
x7xxxxxxxxxxxxxxxxrc77771ktt8BWWWWWWWWBQRhxr7777777777777; .;k,:::rx,:   .  ..,,;x::;;7o ::;x
xcxrxxxx;;;;;;;xxxxxxxxxrc7cthBWWWWWWWWWWWXr777777777c7o1r :.;1;::    ...;,,,,::  ..::;r,:;;rx
r$r7777cxxxxxxxxxxxxxxxxrrr7tC8VYI8WONWRLBB$7o777$I2Y17r1r.:.    ..:::...,,,,,,,,,,,::.  .::::;
7Ioo177oo$1ooo77cxxxxx;;;xxxxxxxxxr1IVL2hBV771to777$11t$1c   .............,,,,,,,,,,,,,,,,:::. .
oC$oo$$o11111111t$ocrcrrrrrrrxxxrrrxrr771or7oooooo77oIIIt2; ...::.....:.::..:,,,,,,,,,,,,,::,:,,,,,,
oS$ooooooooo$$$$$11t11t1$$11o$ooo77rrrrrrr7ooooooo7o7ooo1Yx ..:::.:::.......:,,,,,,:,,,,,,,,,,,:,,:,
oI7ooooooooo$$$ttt1$$$tkkt1111$$$oooooo7oo$$oooooooooooo$Cx .:.....:........:,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,
okoooo$1$$$tI33IS2I11oc7t$77$1$$$$$$$$$o$$$$$$$$$$oooooo$kx .......:..::....:,,,,,,,:,,:,,:::,:::::,
7Ioo$$$11$1t11ao$1$t1o7rrro$111111111$11111$$$$$$$$$$$$$12; ..:.::.....:....:,,,,::,,,,:,:,,,;,::::,
7a7$1111t17rr77oo1$oo1tttttttt1111111111ttt11111111$$$$11V; .:..::.:.::::..:,,,,,;,,:::::,:.:;;;,::,
12at111$o77o$1111111ttttttttt11t111111Ik3Skttttt1tt1111$1V, ..::::::::::::::,,,,:;;,,::,,,:..,,,,::,
1S11111111ttt1111111ttttttttttaIttt11Ix .xYkIItIaIka111t2: .::::::::..::::.::::::,,,,,,,,::.::::..:
1Y11111tt1t1111111ttttattttttttttaattSx  ;,r:r:x,.rYSI3k8: .::..::....:...::. .::,,,,::...:::..:...
12tttttaataIatItttttIttIIIIttttttttta27.::: . . . .,rk7kI..::..::::::::::::::...::::.... ...:..:..:
aVtIk3I3S8HOVVO8YY2C3kkkCk3CkIII33IIIV1.,,,,.:,,,,:: ;.;, .::::::::::....:.::..................:...
1k7$o7rrrc77$I222OQ2tkSIataIIII3I3III87.,,,,,,,,;,::::..:,.::::... ..::...::.:.............. ....::
7t7xx;x;;;;;;xx7tkI$7oIIIIIIIIIIIII3kLr.,,,,,,;;;;;,,,,..:..::::::.:..:............................:
1Vtoo1ooo7o11aata11I33I33333kkkYkY2C2O7:,;;;;,,,:::: .:. .:..::::::::..: .:::::.::::::,::::::::....
IXkSY2222222YCk3I3kkkkCS2SVV2VV1Voo8x;;,,,,::..:. ,: :,: :::: .::.:::.., .::::::::::.::::..:. .::...
thkSCCCSSCSCkkSS22Vhhh2Y1Sx1;;; : . .:::.:,.:,:.,: :::::::: .::..::::,,:::::.:::::....:..:: ::::::		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

            .-.
           |_:_|
           /(_Y_)\
.          ( \/M\/ )
 '.        _.'-/'-'\-'._
  ':      _/.--'[[[[]'--.\_
   ':    /_' : |::"| : '.\
    ':   //  ./ |oUU| \.' :\
     ': _:'..' \_|___|_/ :  :|
      ':. .' |_[___]_| :.':\
      [::\ | : | | :  ; : \
       '-'  \/'.| |.' \ .;.' |
       |\_  \ '-'  :    |
       | \  \ .:  :  |  |
       |  \  | '.  :  \ |
       /    \  :. .;    |
      /   |  | :__/   : \\
      | |  |  \:  | \  |  ||
     /  \ : : |:  / |__|  /|
   snd |   : : :_/_| /'._\ '--|_\
     /___.-/_|-'  \ \
             '-'
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2021 ^^^
|
|