~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
oX1IIIttIttIIt11oo$1111o$1o11tt1$tt1111tatttaVtxxxx10YSVLh22SVhLXXVt7r;;;;;;;,;,;x,,,;,,;;;xx;x;;,,,
;32IttaIIII33kIaat$$11111$$$111tt1oo$t1o1ttIV;   ;Y$x;rkCCS2VYCkY2St77x;;,;;;;xxxxx;;,;,;;;,,:,;;
;,rYkIIIIIkII3kI1$oo7oooo$ooo111o1aCt$1$11$a.    .  ..,,,xr3LY2Y2VV8217x;,:.:,;,,,::,,:::.:;,,
;,:x3IIttIIatI33It$o777777o$tt$$8QRNKtt11$17        .. ..,xCISIaItaI3Yk17x;;,:,::,;;;;;::,;;
;x:,II$$111ttt333C3t1o1o7oakxrCSt7xxxx3I11tN, . :;,::,:: :: .  ::r288kIkkICY2VhYt$x;;;;;;,,;xx,;
;;::,It1tatI3tI3kkCk3ItI2t3c;:;;:;xxx;x311V$ .,,,;;;x,,. ,,:   .::.:;8QLXONQBNNBKOQOLt17xxxxxx;;
;x;,:;kII3at111tII3C33k7,::::x;,:xrxx;r31I1 ;2,::::.. .. .,x,::.    :8BLLHHLh8h8h8LHKX83ooo$rrx
;;,,;,xI1$111111t3txxxx;. ...;ox,:,,,731Iar1NBkor:   .:..:,,,:. .::..  OHV2SCCkkkS2V8LLLXX2Ia$rx
;x;;;;,xIIttttt1I$;;;;;,,,:... .x: .:xIoo$SXLYChOR,    .   .:,,,:.. xOVC3IIaIIkkkCSSY2Vh2Ck3kI
;;;,,,;,xYI1ttt33;,;;;,,,,,,,,,::,7kVYt$$tIkS22VVR; ... ..::...,,,,::::.:rWLkIIIttat111$o77r7777o7r1
;;;;;;;x,xk31tkt;,;;;,,,,,,::,,,,xQ2kttIt1ttIttakH1 .. :xrrrox;;,::......:;LYIt1$oo1o7crr7o7777ooort
;x;;;;,;,;ottt1;,;;,,,;,:.:,:.::.;Lt7oooo777oo$tkLL... ;;;,,;:.:..  ... ::r2tatttttttIkIIItI3kItt$I
,;,;;;;;;,xY2Vx:,,,,,::,,. ,:..::.;aor7o$$o7o777$CL: ..;: :    .....  x2tt3kkCCktt1oo77o7crrcrt
;x;;xx;;xx;$h7,,,,,:::,:,,;tr....:.xC$ooot1ooo777$Xx:,,,:  ...........:. :rktt$tt1$oocrrrxxxxxxxx7
;x;;;;xx;;,;o:.::,::::::,:.xWa, . .,Y23t111tt11ook7,,:..:.............. . .;rt7crrrxrrr77rrrrrrrxxx7
,,;,,,;,,,,,cx;, ::,::::::.,WWWo .:.,c17$tooooocot... .::...::......... x0ao7o77crrrro7r7777rrrrro
;;;;;;;,,,,:;taL, .::::::.xRX0Wt::,,:.:xorxxxrro7...  ,:...:: ...   ;krr77o1at1oo7c7777oooot17t
;x;;;;;;;;;;:rI3Y. ....:...k22XN2a2hIrrI1o$1o7$a, ..  ::....:. ..:..;1L1rrrrrc7o111777777o$$1$7rt
;x;;,,,,;:;,:;$$Lr .::::::.1CaCChLC3tkk11$$$1$Yx  x, ::...:: :I8V28Kh17rrrrxxxr7ooo1$o777rrrxrr1
,x;,,;;;;,,,::;rVO; ..:::,:,VttkIkkCkItItIa1CYY;  rRX7: : .:: . r0kao77rr77crrrxxx7r777rrrrrrrrx7
;xx;;xx;;;,;;::7VN$:. .,::.:Lkkk33kk3ktoooo1; :. ,70kkXQ;.: .:, 7tcrrro777cccrrrxxxxrrrrrrrrrrxxc
;;,;;;,,,;;;;;;;o7:.. :::. ;217o7o$ooo7rr7r :;7tLI77771I:.:...,xttrrrrrrrrrrrrrcrrxxxxrrrccrrrrrr7
;x;,;:,,,,x;,:,::, ...:,.. .,I1o777r7o77rxrr,;71t$rrxrrcoCc.  ..$arrrrrrcrrrccc7rrcrrrrxxxrrr7r77ro
;x;;;;;;;;,;;;;::;,....::..::tSo7r77r77$1rrrrxx;;;;;xxxxx;:..:. .xxxxxxxxxrxxrrrrrrxxrrrxxrxrrc7rrt
;xx;;xxx;;;;;,,;,rx  ::.  ,;77rrrxxxxxr77ccxxx;;;,,,   ..  ,;;;;xxxxxxxxxxxrrrrrrrrrrrrrrrrr1		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------


                          !_
                          |*~=-.,
                          |_,-'`
                          |
                          |
                          /^\
           !_              /  \
           |*`~-.,           /,  \
           |.-~^`           /#"   \
           |            _/##_  _ \_
        _  _| _  _  _      [ ]_[ ]_[ ]_[ ]
        [ ]_[ ]_[ ]_[ ]_[ ]      |_=_-=_ - =_|
       !_ |_=_ =-_-_ = =_|      !_ |=_= -  |
       |*`--,_- _    |      |*`~-.,= [] |
       |.-'|=   []   |  !_    |_.-"`_-   |
       |  |_=- -    |  |*`~-., | |=_-   |
      /^\ |=_= -    |  |_,-~` /^\ |_ - =[] |
    _ /  \_|_=- _  _  _| _| _  /  \|=_-   |
    [ ]/,  \[ ]_[ ]_[ ]_[ ]_[ ]_[ ]_/,  \[ ]=-  |
    |/#"   \_=-___=__=__- =-_ -=_ /#"   \| _ [] |
    _/##_  _ \_-_ = _____    _/##_  _ \_ -  |\
   [ ]_[ ]_[ ]_[ ]=_0~{_ _ _}~0  [ ]_[ ]_[ ]_[ ]=-  | \
   |_=__-_=-_ =_|-=_ | , |   |_=-___-_ =-__|_  | \
    | _- =-   |-_  | ((* |   |= _=    | -  |___\
    |= -_=   |= _ | ` |   |_-=_    |=_  |/+\|
    | =_ -   |_ = _ `-.-`    | =_ = =  |=_-  ||+||
    |-_=- _   |=_  =      |=_= -_   | =  ||+||
    |=_- /+\  | -=        |_=- /+\  |=_  |^^^|
    |=_ |+|+|  |= - -_,--,_   |_= |+|+|  | -_ |= |
    | -|+|+|  |-_= / | | \   |=_ |+|+|  |-=_  |_-/
    |=_=|+|+|  | =_= | | | |   |_- |+|+|  |_ =  |=/
    | _ ^^^^^  |= - | | <&>   |=_=^^^^^  |_=-  |/
    |=_ =    | =_-_| | | |   |  =_   | -_  |
  jgs |_=-_    |=_= | | | |   |=_=    |=-  |
 `^^^^^^^^^^`^`^^`^`^`^^^""""""""^`^^``^^`^^`^^`^`^``^`^``^``^^
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2021 ^^^
|
|