~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
xx,x7;;;;;xxxxxxxxx7;;;xxxxxxxxrrrc7o$1$3H82YYkk22SSS3II3CYCY22VV8V2$1CkCC3a2CkkkI3Itt111111$oo$$orc
ohIItkSSSSS2SkIYYk3k2S222V22VYYS3kY2ttLV77$to$1r7tkt1o11o$1$I11at11or71o7oo7o$ooo7oo777777crrrrrrrxr
7I77c$$oooooo77$1o7o1oo$ooooooooo7rx: ,x .,;x1: ,o177r77c77rooo777roorcrrx7rc7rrrrrrrrrrrrrrrrrrxc
7Irrr7o7c7777rc777c7oc77crrrrrcoo7x,  :. , :  :,xxrxrrcrrrccr77rrr7rrrrrcrr77rrrrrrrrrrrrrrrxxxr
o3rcrr7rr7oocrr777r77rxr1SkOhYY22YS1xBO2ItWWWWWWWWWKRWQVkIo$orr7r77rxrc7rrrc7rrrrrrrrrrrrrxrrrrrrxxr
oS$oo$1ooo$111o111oo710O1xWx .....,:xWx .:,;rWWO,:,,::...:;rtCI1o17r7oorrrrrrrrrrc777crrrr7crcccrr7
o2tII3CSYY22V8LLhaIWW2x: X;.xrrrrx, WW x: ,7;,:;Ik. ;,..:;,:;x7VhVYY222ta1$tt11tt1$777ooooooo7oo7c$
,:......:..::::.:1Wk,:::Wx,rrrrx;, ,WX x. :x;,:. ;WW::r77rxrx;::;7k1o1ttII3SICkCSCCCSSYh2Y2SkkC22Ykk
;rxxxxxxxxxxxx7WWWx .,:W7 ,,,,:::. SWx  .:.  ..7WX. ::,::,,: .,;:  .             ,
:;,;;;;;;;xxxxx7kW,  oQ      WW,  ..     NWo ::,;;;;,::,;;;xxxxxxxxxxxxxxx;;;;;;;;;;;xx
...V7 rxxxx;;;,..:;;;;,:,;;;;;,,,: 1N,:.    .   xWWx::,,::.::,,;;xr7$oo77crrrrrrrrxr77rxr7rr7c
 :Sx ;x;x7cr777o1I3tox:,7cxrrxrrx;:.;xccrxxxx;;.    1WWxrrrr7o$1t11o77c77777777crrrxxxxxxxxxxx;x
,, ,xaoxxx,:::...,;rrr7ot7t1$tooox7, :xxxrrxr7:  :;;,.ror7o111111$ooo77crrrrrrrrcc7777rrxx;;;;;;x
oW, ::,;xxroI;    ;;,::,1r;t;o$71t,;;,7H$xL$;;,oxk7xxx,,;;;;;;;;xxxxrrrr77777ccrrrrrrrc7777t7;,,;
.  .        .Y1t7x$x;;;r,xxx:,,,oorrx13x$S1Ytc81rtt3a1oooorrxxrrrrxxxxxxrrrrrrrrrccr1V7x,,;
  ,:   . :.   ....:::,,x,,oo;;,,x7,;cxxo,7rx:,7r:::,;;xrr;:   :,xCO3Itor$to3kk7rr7o;:;xor:
 .:,x1rcrx;,: .:: ..  :.      ::::,,:,7;xa$cx27r2r;x,,:::       ;7xr7otYIL$a8rxr7x:,xkr 
;7o7xxx;,,::. .,;.:,  .:,:::::.. ....      .:.,;;xt1k2Y:   ....::.  :,:::::,;k1xxx1$:;x,. 
xx:      :x;  ..  ..:::,,,,:,:::::..        .,  ::.   .:,. ;x;;;;,,xx;;;xroo,  
;x;;;,,::.   :;;,:::        ..:::,,,:,::::::...  : ::.    :,. ;;;;xxxxr7ISorrr;  
xxxrr7ooooo77x,: .::.               ..::::::. .,. ::: .x,  .:, .    .:,;,,,,.  
xrxxxxxxrrr77oooorxxxxrrxx;;,::.                :,,: :;,  .:, ..        . 
xxxxxxxxxxxxxxrrrrr777oooo1tt11$o7rxx;;,::.           ,,x   .:::.          ..
xx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrrrr777o111ttt11o7rxx;;,::.      ,;;,::.:::.:           
xx;;;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrrrrrrrrc7o$$11t111$o7cxxrr;:.  :,;,::.		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

         . . ...
        .:::'.`:::::.
       :::::: '::::::
       :::::: J6 ::::::
       ::::: HMw :::::
       ::::: WNM :::::
       :::::: MAM ::::::
       :::::.`;'.:::::
        ::Mmmmmmm;:
         KKKRRMMA
         KPPPP9NM
         K7IIYINN
         Klll1lNJ
         Klll1lNR
         Kl::1lJl
         L:::1:J -Jacob Roseose-
         L:::!:J
         L:::::l
         l:..::l  dWn.
      ,nnnnml:...:lmncJP',
 :::::::;mCCCc'pdPl:...:l9bqPyj'jm;:::::::
 ::::::OPCCcc.9b::;.....;::dP ,JCC9O::::::
 ::::' 98CCccc.9MkmmnnnmmJMP.JacOB8P '::::
 :::  `9qmCcccc""YAAAY""roseCmpP'  :::
 :::.   ``9mm,...   ...,mmP''   .::.
 :::::..    "YTl995PPPT77"   ..:::::
 :::::::::...         ...:::::::::
 ::::::::::::::::.........::::::::::::::::
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2019 ^^^
|
|