~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
;n;iv6;[email protected]@M [email protected][email protected]:[email protected]#@[email protected];;v1A7   .o0EW9Q#[email protected]          
[email protected][email protected],McIE0$M#MY [email protected]###IU##b10o71#W 6onXYi .bM7   ;2c92$0#MMM,.;.         
Y6nc;7ioZ##7W02$E$#MM,MAZB#[email protected]@M .8WE##Y$#[email protected] Eb6n. iC1Q#;  .1;:[email protected]@MMM: .         
c1c:7CYYCE$7$BS#@[email protected]$MzcWE#[email protected]# :$Eb#[email protected]@Bb7706X0#.Ibn. 2i  ::  YS [email protected]@MMMM.  :;: .     
,. .;87c;AQcQMbQM#@#MM;WB#07UB# :B96#t1#@#BctWEX6Q.i:     .;.  :[email protected]@MMMM, :i,   .   
9c.;i67;[email protected]#[email protected]#[email protected]@@#Wz7E81YE.   ,@ .1c;. :n;tt:[email protected]#MMMM: :cc:  ..ii.  
E8122nc:,[email protected]@[email protected];vt07,EEE0tW#BQW0i26o;o:  n.   7tvii [email protected];:YYc. ,:,.   
nQAEUci,[email protected],vZ0$WYXYnAiSEo7.;ii.  ;9btnv ;,QQ91Y7c17;ii, tc:o;ii7Q8C#[email protected]  . .;YX2c
9$I927.CU:.7AMEEM#Q:i7 [email protected],i28b6,  iYiX0QAY A0QbbZA68Atcii; .;.CiYvi8$;;[email protected]    :;iv1C
[email protected]#QEc,C..,[email protected];i;tXC#:  . 10XtI88vi6000000E6ICi..  ..i.Ct,[email protected],      .
o0Zb;i:t7;[email protected]#cQ0WC:c. .iI$0.:,;v;   #W, cB9oc1Q#Y.c9WQWW0EZzci.  .,.vt:XB#n:7v#9.   .,,   
cAAb;1:ccv,[email protected]$zi:, ,io$;,,..i YiY;;YXZBWtC;[email protected]:UQ0Q00ZIX;.   . :i;c8UA.; Cz    .   
ctnWcE2iczccA0MBAI81;i: .,:b2.i ,.7YQ08Z80W$#8zSc90$Q1,:9WQb82tvi,   ,:.iCvC2Ui. 6     .  
7$0#tI#:7b9;v1$M8XIt:;:. .:.XU.vv,,[email protected]$#$0QQE6t7z2ZW#BIiiZEZ2Cci,.  .:c;:ScY99n;v.2,    .  
WMEX0t0:iUEE:coMAvIC,, tv.i.:o,;22;.,,##[email protected]@E  zzSXvi, .i. ,z:.CcctSt;;...       
@[email protected];;@Ei1X,i.vti,:.7..1EE:..n#$#WZbEQEC1ti,cU .cCccYvi:..v  S7..;icY;cc,:.       
$M$MMQ#C:.;tctt7c:Yc,i#9Yt...; YCno. i$$#B08AIb9Y. ,, n9tYi. :SX..i. .S,,,.:vt7;vY;i       
[email protected]@MMSti.C::1;iiv;nQM#AIv.,i .ii;Y7. [email protected]@o.  YAX, .. z.::,.:Y1E::Yt.... .     
[email protected]:2,.;:,[email protected]@M0z7i,. .i:iiv; ;YX126b8E000E9E7,.  , c;i,. :7t ,...ii,;X.  .       
@MMMQ9iZcQ8i7Z:...;Q##@#MIY7Y :c;ii;i.:ccvcCIIU9b1,   :9b. i;:.. .tAi ,...:. .:  .,...     
MMMMMMM7;[email protected][email protected];YYi,:7cvvv,.;;;iiYXv.  .;n#@Zv..cci,. 2tt i, ... .  i .      
b;;z2QW2c,[email protected];XY7QMW .777Y;:cvYYvvvi:..;;;i, .c2oc:,. XCiv i: ..     .. ...,,,...
i  WMEc.:MMn.:cvt;SY,;1#@#[email protected]:7X7ct7YXC7CZ$B0AStYcX6Eb21Yi, #vt. iY,...     ....:;;;iii.:
  . #Ivi. ,[email protected]:tW0#@@092E$97;;v71C7Y77c7zUIIA9ZEQQbU17ci: otti. St.:,. .  . .,,:;cvcYtXYv;
 7;i0t....,@[email protected]:YcozUB$WQ0009zci;;vcccccYX1n1o29bb8UAoCci 7t77. It:i:.c8  ...:,iv;v7tZE9S1		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

        _ _
       ( `  )_
       (  )  `)
      (_  (_ . _) _)
                     _
                     ( )
     _ .             ( ` ) . )
    ( _ )_           (_, _( ,_)_)
   (_ _(_ ,)
                               |
        _ _                    \ _ /
       ( `  )_                  -= (_) =-
       (  )  `)                 /  \
      (_  (_ . _) _)                 |

                   _
                  -=\`\
                |\ ____\_\__
               -=\c`""""""" "`)
                 `~~~~~/ /~~`
                  -==/ /
                   '-'         _
                            ( )
           _, _ .             ( ` ) . )
           ( ( _ )_           (_, _( ,_)_)
    jgs    (_(_ _(_ ,)
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2018 ^^^
|
|