~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
WMWWWWWWWWWW@W@@@@@@@@@@@MMMMBaaBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WMWWWWWWW@@@W@@@@@@@@@@@@@MMMM@ZSZWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WMWWWWWW@@WW@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMW2S8@MMMMMMMMMMMMMMMMMB8a2aZ0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WMWWWWWWWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMM0SS8MMMMMMMMMMM0X:      .X8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WMWWWWWWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMMM0SS0MMMMMM8r..;SZWaiiZ2i   r2WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WMWWWWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMMMMMMMM07X0MMZ,:2@MM@MMa 7MWBX   ;XaBMMMMMMM@WWW@MMMMMMMMMMMMMMMMM
WMWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MM@@WWW@MMMZXSZrBMWXi:.:7aZ0a;7;:   ;XSZWMMMMWB0B0BBWMMMMMMMMMMMMMMM
WMWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MM@MM@WBBB00BWMM0;Xa0, .i ,7;;riir.,    SSXaBWWBWWB0800BB@MMMMMMMMMMMMM
WMWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@M@@WBB00000BM07@BrXXri;Xi,r;i;r7ri;i .  ;;;;X00BMWB08800BBWMMMMMMMMMMMM
WMWW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@@@WB088ZZZB8iMM2::X2XrXX,:;Xi;0MMMS. ..   iMWBWWWB00800BBWMMMMMMMMMMM
WMW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@MM@MMWB08ZZZZ8W:0M0X ,7X: i2ZS;X7SMMMa,...  . MMW00WWWB08880BBWMMMMMMMMMM
@MWW@@@@@@@@@@@@@@@@MM@MM@MMWB0ZZZ80WM7 ZaS;.. ;X..78Ma ,:0MW2 .,. ,, BM@B080WWB0ZZZ80BBWMMMMMMMMM
@MW@@@@@@@@@@@@@@@@M@MM@@@@WB088B@MMMS .,:..,. 7WZ: :ai ,X0a, ..,,,: ;MM@B08Z0WW08ZZZ80BBWMMMMMMMM
@MW@@@@@@@@@@@@@@@@MMM@@@WWBBBWMM@B82 ,;,.::,, ;MMZSX. :SW0, ....,:, ZMMWWBB8a0WB8ZZZZ80BBWMMMMMMM
@MW@@@@@@@@@@@@@@@MM@@@@WBBWW@@WB82S,iXi.ii:::. i;;:. iXrZ0r .....:, @M@@WWBBZa0B0ZZZZ80BBB@MMMMMM
@MW@@@@@@@@@@@@@@MM@@@@WWWW@WWB8ZSX77WZ;:::.:ii,.:,:;777;,:.  .:.,,, .MM@WWWB08ZaZ8ZZZZ8BBBBWMMMMMM
@M@@@@@@@@@@@M@MMM@W@@WWW@@WB08Z2Xr7XBMMMWZXi:,:,,;;ii:..   .::.,,, iMM@WWBBB08Za222aZZ80BBBWMMMMM
@M@@@@@@@@@@@@MMM@@@@W@@WWWB08Z2X7;;7ZMMMMMMMMMMMB0a7.   .,,,..... 7MM@@WWBB0088Zaa222Z880BBWMMMM
@M@@@@@@@@MM@MMMM@@W@@@WWB00Za2SX7;,iaZBMMMMM@B0ZXr.   ..,:,....... XM@@WWWBB00888Za2SS2aZZ0BB@MMM
@M@@@@@@@M@@MMMM@WW@@@WWB00Za2SXXri, .:rri ,      .... ..,.... 2MWWWWWBBB0088Zaaaa22aaZ80B@MM
@M@@@@@@@@MMMMM@W@@@WWWB08Za2SXX7r;:.  iXX.  X02. .    ..,,.. ZMWWWWWWBBB0088ZaaaaaaaaZ880@M
@M@@@MM@MMMMMMMWW@@WWBB08Za2SXXX77r;;.  .:::i: :,  ..    .,,... 8MWWWWWWWBB00088ZZaaaaaZZZ880M
@M@@@MMMMMMMMMW@@@WWBB08ZZaSXXXXXXXXXS;    .  .,,,i:......,.... 0MWWWWWWWWBB00088ZZZZZaaZZZZ8@
@M@MMMMMMMMMM@@@@WWBB08ZZ2SSXXXXXSS2aZ087::,,...,.....,ii:,:,,,..... BMWWWWWWBWBBB00888ZZZZZZaZZ8ZW
MMMMMMMMMMMM@@@@WWB08Za222SXXXXS22ZZ0B@M0X7;ii:,,,,.,.....,:,,,,,,.. BMWWWWWWWWBBB0000ZZZZZZZZZZaaB		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

                 ,  __, ,
         _.._     )\/(,-' (-' `.__
         /_  `-.   )'_   ` _ (_  _.---._
        // \   `-. ,'  `-.  _\`. `.,'  ,--.\
        // -.\    `    `. \`.  `/  ,'  ||
        || _ `\_     ___  ) )   \ /,-' ||
        || `---\   ,'__ \  `,' ,--. \/---. //
        \\ .---`.  / / | |   |,-.\ |`-._ //
         `..___.'|  \ |,-| |   |_ )||\___//
          `.____/  \\\O| |   \o)// |____/
            /   `---/    \-' \
            |    ,'|,--._.--')  \
            \    /  `n   n'\  /
             `.  `<  .::`-,-'::.) ,'  hjw
              `.  \-.____,^.  /,'
               `. ;`.,-V-.-.`v'
                \| \   ` \|\
                ; `-^---^-'/
                 `-.______,'
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2021 ^^^
|
|